Wykazy nieruchomości

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy/najmu:

Osoby zainteresowane dzierżawą/najmem nieruchomości, w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu nieruchomości powinny zgłosić chęć jej dzierżawy/najmu. W przypadku zgłoszenia chęci dzierżawy/najmu* nieruchomości przez potencjalnych dzierżawców/najemców zostaną przeprowadzone negocjacje lub zostanie ogłoszony konkurs ofert/przetarg.

Wzór wniosku o dzierżawę/najem nieruchomości stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego wykazu.

Dopuszcza się złożenie wniosku w formie:

  • pisemnej – wniosek należy złożyć pod adresem: ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa,
  • elektronicznej – zeskanowany wniosek z podpisami należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@parkpowsin.pl

Warszawa, 12 marca 2019r.

 

Skip to content