Regulamin basenu

Regulamin basenu kąpielowego

I. Postanowienia ogólne:

 1. Basen kąpielowy jest obiektem Parku Kultury w Powsinie
 2. Basen jest czynny codziennie w godz. 10:00 – 18:00. Kasa biletowa czynna jest w godz. 9:45 – 17:30; Kąpiel możliwa do godz. 17:45; opuszczenie terenu basenu do godz. 18:00.
 3. Kategorycznie zabrania się przebywania na terenie basenu poza godzinami jego otwarcia.
 4. Do wejścia na teren basenu upoważnia jednorazowy bilet wstępu (dotyczy to również osób towarzyszących). Przed jego zakupem prosimy o uzyskanie od obsługi wszelkich informacji dotyczących warunków panujących na basenie (temperatura wody, ilość przebywających gości itp.), ponieważ zwrot pieniędzy za bilet wstępu jest niemożliwy. Osoba, która wykupiła bilet akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Istnieje możliwość otrzymania bezpłatnej „karty wyjściowej” uprawniającej do ponownego wejścia  na basen tego samego dnia.
 6. Na terenie basenu obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju. Palenie tytoniu możliwe jest jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.
 7. Wchodzenie do niecki basenu bez nadzoru ratownika jest niedopuszczalne. Kąpiel jest dozwolona jeśli na maszcie wywieszona jest flaga koloru białego.
 8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu oraz kapać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 9. Kategorycznie zabrania się na terenie basenu:
 • wprowadzania rowerów,
 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt,
 • wnoszenia i spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz wstępu na basen osobom będącym pod ich wpływem.
 • głośnego odtwarzania urządzeń elektronicznych

II. Obowiązki korzystających z basenu

 1. Do wody wchodzimy jedynie w stroju kąpielowym
 2. Przed wejściem do wody wszyscy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.
 3. Osoby korzystające z basenu zobowiązane są do przestrzegania poleceń ratowników i pracowników obsługi i bezwzględnego podporządkowania się ich nakazom, szczególnie w sprawach dotyczących porządku i bezpieczeństwa na terenie basenu oraz przestrzegania regulaminu.
 4. Ratownicy na naszym basenie, to osoby w czerwonych strojach (koszulka, spodenki, czapeczka)  ze stosownymi napisami (ratownik)

III. Zakazy obowiązujące na terenie basenu i brodzika

 1. W strefie niecek zabrania się:
 • biegania
 • skoków do wody
 • wnoszenia jakiegokolwiek jedzenia i napojów
 • wnoszenia leżaków, krzeseł, materacy, rozkładania koców, ręczników itp.
 • wstępu osobom chorym i zranionym

2. Brodzik przeznaczony jest dla dzieci do lat 8.

3. W strefie niecki brodzika dzieci powinny przebywać pod opieką dorosłych, których uprzejmie prosimy o nie wchodzenie do wody (nie dotyczy sprawowania opieki nad najmłodszymi) Należy zachować ostrożność podczas wchodzenia do brodzika.

IV. Postanowienia końcowe:

 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu basenu.
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrekcji Parku Kultury w Powsinie.
Skip to content