Regulamin ośrodka wypoczynkowego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2016 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 26.04.2016 r.
 1. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza zapoznanie się i akceptację poniższego Regulaminu
 2. Wszelkie czynności związane ze zgłoszeniem pobytu, zameldowaniem i wniesieniem opłaty dokonywane są w Recepcji Ośrodka Wypoczynkowego.
 3. Recepcja jest czynna w sezonie letnim w godzinach 9:00 do 21:00. W okresie zimowym w godzinach 12:00 do 20:00 (weekendy 9:00 do 21:00). W razie potrzeby prosimy dzwonić na następujące numery: – Recepcja Ośrodka Wypoczynkowego 22 648 09 35,– Sekretariat Parku Kultury 22 648 48 11.
 4. Doba w ośrodku zaczyna się o godz. 14.00 a kończy o godz. 11.00 dnia następnego(w okresie zimowym do 12.00). Pozostanie w domku po godz. 11.00 (12.00) uznawane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę, w przypadku opuszczenia go przed godz. 18.00 – opłata za 0,5 doby.  Istnieje możliwość zajęcia domku bez dodatkowej opłaty w godzinach wcześniejszych o ile jest on wolny.
 5. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00
 6. Domki wynajmuje się osobom pełnoletnim za okazaniem dowodu tożsamości.
 7. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Park Kultury w Powsinie ul. Maślaków 1 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowanie.
 8. Płatności za domek dokonuje się z góry za planowany pobyt, a w razie nagłego wyjazdu lub rezygnacji nie ma zwrotu opłaty za dany okres pobytu.
 9. Przebywanie na terenie Ośrodka i korzystanie z jego infrastruktury, wyposażenia i sprzętu jest bezpłatne.
 10. Parking dla gości Ośrodka znajduje się na terenie Parku Kultury w Powsinie i jest parkingiem bezpłatnym, niestrzeżonym. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego.
 11. Wizyty u osób zamieszkałych w domkach należy zgłaszać w recepcji.
 12. Przekazanie do użytku i zdanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka.
 13. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających domków nie wynajmuje się.
 14. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz:
  • palenia tytoniu w domkach,
  • wynoszenia wyposażenia poza domek,
  • używania urządzeń elektrycznych o dużej mocy nie będących na wyposażeniu domku,
  • stawiania namiotów.
 15. Osoby nie przestrzegające przepisów oraz zakłócające spokój
  i stwarzające niedogodności innym Gościom Ośrodka, zostaną pozbawione prawa pobytu bez zwrotu wniesionej opłaty.
 16. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
  i zniszczenia wyposażenia obiektu spowodowane działaniem gościa lub osób za które odpowiada. Wszelkie usterki powstałe w trakcie użytkowania domku, należy zgłaszać na bieżąco w recepcji ośrodka.
 17. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu wg aktualnie obowiązujących cen. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody
  w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
 18. Zgubienie, zniszczenie klucza przez Gościa skutkuje uiszczeniem przez Gościa opłaty ryczałtowej w wysokości 50 zł.
 19. Otrzymane w Recepcji w dniu przyjazdu piloty do telewizorów typu LCD podlegają zwrotowi w dniu wyjazdu. Zgubienie lub zniszczenie pilota skutkuje uiszczeniem przez Gościa opłaty ryczałtowej w wysokości 50 zł.
 20. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach i poza pokojami przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 21. Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie w odległości co najmniej 2 metrów od domku i poza zasięgiem rzutu korony drzewa. Osoby rozpalające grilla zobowiązane są do nadzorowania go podczas palenia, zużyty ostudzony węgiel należy wysypać do kosza na śmieci. Fakt chęci rozpalenia grilla należy zgłosić uprzednio w recepcji Ośrodka.
 22. W trakcie pobytu powyżej 3 dni, sprzątanie domków odbywa się na życzenie gościa, po uprzednim zgłoszeniu w Recepcji Ośrodka.
 23. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do pojemników na nieczystości rozmieszczonych na terenie Ośrodka.
 24. Prosimy o oszczędne korzystanie z energii i wody – wspólnie dbamy o nasze środowisko.
 25. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 26. Prosimy o bieżące zapoznawanie się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy Recepcji.
 27. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Parku Kultury w Powsinie.
Skip to content