Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

Aktualne postępowania:

Zaproszenie do udziału w konkursie na wykonanie koncepcji architektonicznej placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Termin przyjmowania ofert 31.03.2017 r., do godziny 10:00.

 

Warszawa, 06.03.2017 r., aktualizacja 09.03.2017 r., aktualizacja 17.03.2017 r.

Wyniki postępowania:
Zakończone postępowania:

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania pn: ” Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie” .

Wyniki postępowania: