Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

Aktualne postępowania:

Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem do złożenia oferty na optymalizację strony internetowej oraz zaprojektowanie logo Parku Kultury w Powsinie

Data ogłoszenia 14.09.2018 r.

Termin składania ofert: 21.09.2018 g: 14:00

Treść ogłoszenia:

Zaproszenie do złożenia oferty .pdf

Wyniki postępowania:

Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem  do złożenia oferty na  pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach modernizacji sezonowego basenu kapielowego w Parku Kultury w Powsinie

Data ogłoszenia 13.09.2018 r.

Termin składania ofert: 21.09.2018 g: 14:00

Treść ogłoszenia:

Zaproszenie do złożenia oferty .pdf

Istotne postanowienia umowy.pdf

Wyniki postępowania:
Zakończone postępowania:

Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem  do złożenia oferty na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych na potrzeby Parku Kultury w Powsinie.

Data ogłoszenia 13.07.2018 r.

Termin składania ofert: 20.07.2018 g: 10:00

Treść ogłoszenia:

Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych na potrzeby Parku Kultury w Powsinie.pdf

Wyniki postępowania:

Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem  do złożenia oferty na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych na potrzeby Parku Kultury w Powsinie.

Data ogłoszenia 26.06.2018 r.

Termin składania ofert: 02.07.2018 g: 10:00

Treść ogłoszenia:

Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych na potrzeby Parku Kultury w Powsinie.pdf

Informacja o unieważnieniu zapytania.pdf

Wyniki postępowania:

Zaproszenie do złożenia oferty w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: wybór autora dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja basenu kąpielowego i zespołu brodzików wraz z infrastrukturą w Parku Kultury w Powsinie.

Termin przyjmowania ofert 20 września 2017 r., do godziny 10:00.

Uwaga!

W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca może dokonać wizji obiektu, którego dotyczy zakres udzielanego zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu zobowiązani są w terminie do dnia 15 września 2017r do godziny 1000  przesłać w formie elektronicznej lub faksem (sekretariat@parkpowsin.pl, fax.22 648 27 91) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udziału w wizji. Ze strony wykonawcy mogą przybyć maksymalnie trzy osoby.

Zamawiający informuje, że wizji terenu prowadzenia robót można dokonać w dniu  15 września 2017 r. o godzinie 1200. Zbiórka w sekretariacie Dyrektora Parku Kultury w Powsinie.

 

Warszawa, 12.09.2017 r.

Wyniki postępowania:

Zaproszenie do udziału w konkursie na wykonanie koncepcji architektonicznej placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Termin przyjmowania ofert 31.03.2017 r., do godziny 10:00.

 

Warszawa, 06.03.2017 r., aktualizacja 09.03.2017 r., aktualizacja 17.03.2017 r.

Wyniki postępowania:

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania pn: ” Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie” .

Wyniki postępowania: