Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Aktualne postępowania:

Przebudowa otwartego basenu kąpielowego i zespołu brodzików wraz z infrastrukturą . Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Data ogłoszenia: 16.07.2018
Termin składania ofert: 03.08.2018 godzina: 8:15 Uwaga zmieniony termin: 10.08.2018 godzina: 8:15  17 sierpnia 2018 r. godzina 8:15
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa otwartego basenu kąpielowego i zespołu brodzików wraz z infrastrukturą.

Wizja lokalna:

W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca powinien dokonać wizji obiektu, którego dotyczy zakres udzielanego zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu robót zobowiązani są w terminie do dnia 23 lipca 2018 r. do godziny 10.00 przesłać w formie elektronicznej lub faksem (na adres @ lub fax podany w pkt. I. SIWZ) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udział  w wizji. Ze strony wykonawcy mogą przybyć maksymalnie trzy osoby. Zamawiający informuje, że wizji terenu prowadzenia robót można dokonać w dniu 23 lipca 2018 r. o godzinie 12.00.  Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Dyrektora Parku Kultury w Powsinie.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

WZÓR UMOWY.pdf

Projekt (pliki skompresowane w formacie *zip):

Architektura.zip

Architektura 2.zip

Konstrukcja.zip

Instalacje elektryczne.zip

Instalacje sanitarne.zip

Technologia.zip

Stwior.zip

Przedmiary.zip    Uwaga! Zaktualizowany przedmiar dotyczący instalacji wewnętrznej bez technologii basenowej. Aktualny przedmiar stanowi załącznik do pisma z 9.08.2018 poniżej.

Pytania i odpowiedzi:
Wyniki postępowania:
Zakończone postępowania:

Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie – etap II – modernizacja boisk i mini golfa  . Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Data ogłoszenia: 4.04.2018
Termin składania ofert/wniosków: 19.04.2018 godzina: 8:45 Uwaga zmiana terminu otwarcia ofert! Aktualny termin  składania ofert to 23 kwietnia 2018 r. godz. 8:15, termin otwarcia ofert 23 kwietnia 2018 r. godz. 8:30.
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie – etap II – modernizacja boisk i mini golfa.

Wizja lokalna:

W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca powinien dokonać wizji obiektu, którego dotyczy zakres udzielanego zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu robót zobowiązani są w terminie do dnia 12 kwietnia 2018 r. do godziny 10.00 przesłać w formie elektronicznej lub faksem (na adres @ lub fax podany w pkt. 5.1. SIWZ) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udział  w wizji. Ze strony wykonawcy mogą przybyć maksymalnie trzy osoby. Zamawiający informuje, że wizji terenu prowadzenia robót można dokonać w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godzinie 12.00. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Dyrektora.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

SIWZ.docx

Projekt (pliki skompresowane w formacie *zip):

Architektura.zip

Instalacje elektryczne.zip

Instalacje wodkan.zip

Stwior.zip

Przedmiar.zip

Plan rozbiórki.zip

Pytania i odpowiedzi:
Wyniki postępowania:

Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Data ogłoszenia: 23.10.2017
Termin składania ofert/wniosków: 14.11.2017 godzina: 11:30
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie.

Wizja lokalna:

W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca powinien dokonać wizji obiektu, którego dotyczy zakres udzielanego zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu robót zobowiązani są w terminie do dnia 27 października 2017 r. do godziny 10.00 przesłać w formie elektronicznej lub faksem (na adres @ lub fax podany w pkt. 5.1. SIWZ) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udział  w wizji. Ze strony wykonawcy mogą przybyć maksymalnie trzy osoby. Zamawiający informuje, że wizji terenu prowadzenia robót można dokonać w dniu 27 października 2017 r. o godzinie 12.00. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Dyrektora.

Uwaga! W dniu 30.10.2017 nastąpiły zmiany w specyfikacji zamówienia. Prosimy o zapoznanie się z plikami załączonymi  pod hasłem „uzupełnienie” i odpowiedzi na zadane pytania znajdujące się poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

SIWZ.docx

Opinia geotechniczna.pdf

Przedmiar robót.pdf

Opis konstrukcji ściany gabionowej.pdf

Wykaz stali zbrojeniowej.pdf

Tabela drzew przeznaczonych do wycinki.xls

Przedmiar robót – instalacje elektryczne.pdf

STWiOR – strona tytułowa.pdf

ST 00 00.pdf

ST 01.01.pdf

ST 01.02.pdf

ST 01.03.pdf

ST 01.04.pdf

ST 01.05.pdf

ST 01.06.pdf

ST 01.07.pdf

Rysunki:

Projekt zagospodarowania terenu1.pdf

Projekt zagospodarowania terenu2.pdf

Geometria nawierzchni z deski kompozytowej.pdf

Geometria nawierzchni bezpiecznej ze zrębków drewnianych.pdf

Geometria nawierzchni z EPDM.pdf

Nasadzenia.pdf

Przekroje.pdf

Rzut ściana z gabionów i podest z desek.pdf

Mała architektura i zieleń.pdf

Wytyczne do grafiki tablicy informacyjnej.pdf

Uzupełnienie 30.10.2017 (wszystkie pliki w formacie *.pdf)

PKP_PW_OPIS

PKP-ARCH-PW-0_01_1-250 (A3)

PKP-ARCH-PW-0_01a_1-250 (A3)

PKP-ARCH-PW-0_02_1-250 (A3)

PKP-ARCH-PW-0_03_1-250 (A3)

PKP-ARCH-PW-0_04_1-250 (A3)

PKP-ARCH-PW-0_05_1-250 (A3)

PKP-ARCH-PW-0_06_1-250 (A3)

PKP-ARCH-PW-0_10_1-100 (A3)

PKP-ARCH-PW-0_10-16 (A3)

PKP-ARCH-PW-0_11_1-100 (A3)

PKP-ARCH-PW-0_12_1-100 (A3)

PKP-ARCH-PW-0_13_1-100 (A3)

PKP-ARCH-PW-0_14_1-50 (A3)

PKP-ARCH-PW-0_15_1-50 (A3)

PKP-ARCH-PW-0_16_1-20 (A4)

PKP-ARCH-PW-0_21_1-50 (A4)

PKP-ARCH-PW-0_21-64 (A4)

PKP-ARCH-PW-0_22_1-50 (A4)

PKP-ARCH-PW-0_23_1-20_50 (A4)

PKP-ARCH-PW-0_30_1-50 (A4)

PKP-ARCH-PW-0_40_1-50 (A4)

PKP-ARCH-PW-0_41_1-50 (A4)

PKP-ARCH-PW-0_42_1-50 (A4)

PKP-ARCH-PW-0_43_1-50 (A4)

PKP-ARCH-PW-0_50_1-50 (A4)

PKP-ARCH-PW-0_51_1-50 (A4)

PKP-ARCH-PW-0_60_1-20 (A4)

PKP-ARCH-PW-0_60a_1-20 (A4) (2)

PKP-ARCH-PW-0_61_1-20 (A4)

PKP-ARCH-PW-0_62_1-20 (A4)

PKP-ARCH-PW-0_63_1-20_50 (A4)

PKP-ARCH-PW-0_64_1-20_50 (A4)

PKP-ARCH-PW-0_70_1-20 (A3)

WYKAZ URZADZEŃ.pdf

Pytania i odpowiedzi:
Wyniki postępowania:

Ochrona osób i mienia na terenie Parku Kultury w Powsinie. Ogłoszenie o zamówieniu

Data ogłoszenia: 21.11.2017
Termin składania ofert/wniosków: 29.11.2017 godzina: 10:00 Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 1 grudnia 2017 r.
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na całodobowej ochronie terenu i mienia zlokalizowanego  na terenie Parku Kultury w Powsinie oraz ochronie osób legalnie tam przebywających.

Wizja lokalna:

W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca powinien dokonać wizji obiektu, którego dotyczy zakres udzielanego zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu zobowiązani są w terminie do dnia 23 listopada 2017 r. do godziny 9.00 przesłać w formie elektronicznej lub faksem (na adres @ lub fax podany w pkt. 5.1. SIWZ) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udział  w wizji. Zamawiający informuje, że wizji terenu  można dokonać w dniu 23 listopada 2017 r. o godzinie 10.00. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Dyrektora.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Pytania i odpowiedzi:
Wyniki postępowania:

Dostawa elementów małej architektury stanowiącej wyposażenie Parku Kultury w Powsinie

Data ogłoszenia: 28.09.2017
Termin składania ofert/wniosków: 06.10.2017 godzina: 9:30
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem elementów małej architektury stanowiącej wyposażenie Parku Kultury w Powsinie.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Pytania i odpowiedzi:
Wyniki postępowania:

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy "Dostawa elementów małej architektury stanowiącej wyposażenie Parku Kultury w Powsinie

Dostawa elementów małej architektury stanowiącej wyposażenie Parku Kultury w Powsinie

Data ogłoszenia: 24.08.2017
Termin składania ofert/wniosków: 05.09.2017 godzina: 9:30
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem elementów małej architektury stanowiącej wyposażenie Parku Kultury w Powsinie.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Przykładowe elementy małej architektury:

kosz na śmieci.pdf

ławka.pdf

leżanka.pdf

stojak rowerowy.jpg

ławka piknikowa.pdf

Pytania i odpowiedzi:
Wyniki postępowania:

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie

Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Data ogłoszenia: 29.06.2017
Termin składania ofert/wniosków: 14.07.2017 godzina: 11:30 Uwaga ! Zmiana terminu składania ofert 18.07.2017 godzina: 11:30, otwarcie ofert 18.07.2017 godzina: 12:30.
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie robot budowlanych dotyczących modernizacji krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie wg dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opublikowanych na stronie internetowej zamawiającego. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego.

Wizja lokalna:

W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca powinien dokonać wizji obiektu, którego dotyczy zakres udzielanego zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu robót zobowiązani są w terminie do dnia 4 lipca 2017r do godziny 10.00 przesłać w formie elektronicznej lub faksem (na adres @ lub fax podany w pkt. 5.1. SIWZ) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udział w wizji. Ze strony wykonawcy mogą przybyć maksymalnie trzy osoby.Zamawiający informuje, że wizji terenu prowadzenia robót można dokonać w dniu  4 lipca 2017r o godzinie 12.00. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Dyrektora.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Ogólna specyfikacja techniczna.pdf

Szczegółowa specyfikacja techniczna.pdf

Specyfikacja techniczna – instalacje sanitarne.pdf

Specyfikacja techniczna – przyłącza sanitarne.pdf

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.pdf

Konstrukcja – opis techniczny.pdf

Płyta żelbetowa – opis techniczny.pdf

Opis budowlany.pdf

BIOZ.pdf

Suplement do opisu budowlanego.pdf

rys. 1 – zagospodarowanie terenu

rys. 2 – rzut przyziemia

rys. 3 – rzut dachu

rys. 4 – przekrój

rys. 5 – elewacje wschodnia i zachodnia

rys. 6 – elewacje północna i południowa

rys. 7 – płyta zbiornika

rys. 8 – wspornik

Projekt budowlano-wykonawczy instalacje elektryczne.pdf

rys. 1  – plan instalacji elektrycznej – rzut przyziemia

rys. 2 – plan instalacji elektrycznej – przekrój A-A hali namiotowej

rys. 3 – schemat ideowy rozdzielnicy R1

rys. 4 – schemat ideowy rozdzielnicy R2

rys. 5 – schemat ideowy sygnalizacji wykrywania gazu

Przedmiar robót – branża elektryczna.pdf

Przedmiar robót – branża budowlana.pdf

Przedmiar robót – instalacja gazowa.pdf

Projekt budowlano-wykonawczy instalacja gazowa.pdf

Projekt budowlano-wykonawczy instalacja gazowa – opis.pdf

Uprawnienia izby.pdf

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.pdf

Instalacja gazowa – plan sytuacyjny.pdf

Posadowienie zbiorników.pdf

Schemat technologiczny instalacji.pdf

Schemat instalacyjny zbiornika.pdf

Posadowienie anod magnezowych.pdf

Pytania i odpowiedzi:
Wyniki postępowania:

Ogłoszenie o zamówieniu - "Ochrona osób i mienia na terenie Parku Kultury w Powsinie"

Ochrona osób i mienia na terenie Parku Kultury w Powsinie. Ogłoszenie o zamówieniu.

Data ogłoszenia: 12.07.2017
Termin składania ofert/wniosków: 20.07.2017 godzina: 8:00 Uwaga! zmiana terminu składania ofert/wniosków: 21.07.2017
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie terenu i mienia zlokalizowanego na terenie Parku Kultury w Powsinie oraz ochronie osób legalnie tam przebywających.

Wizja lokalna:

W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca powinien dokonać wizji obiektu, którego dotyczy zakres udzielanego zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji zobowiązani są w terminie do dnia 17 lipca 2017r do godziny 9.00 przesłać w formie elektronicznej lub faksem (na adres @ lub fax podany w pkt. 5.1. SIWZ) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udział w wizji. Zamawiający informuje, że wizji terenu można dokonać w dniu  17 lipca 2017r o godzinie 10.00. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Dyrektora.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Harmonogram pracy ochrony.xls

SIWZ.doc – edytowalne załączniki

Harmonogram pracy ochrony.xls uwzględniający zmiany w SIWZ z dnia 17.07.2017

Pytania i odpowiedzi:
Wyniki postępowania:

Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie - drugie ogłoszenie

Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Data ogłoszenia: 20.07.2017
Termin składania ofert/wniosków: 04.08.2017 godzina: 11:30
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie.

Wizja lokalna:

W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca powinien dokonać wizji obiektu, którego dotyczy zakres udzielanego zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu robót zobowiązani są w terminie do dnia 25 lipca 2017r do godziny 10.00 przesłać w formie elektronicznej lub faksem (na adres @ lub fax podany w pkt. 5.1. SIWZ) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udział w wizji. Ze strony wykonawcy mogą przybyć maksymalnie trzy osoby. Zamawiający informuje, że wizji terenu prowadzenia robót można dokonać w dniu  25 lipca 2017r o godzinie 12.00. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Dyrektora.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

SIWZ.doc

Opinia geotechniczna.pdf

Przedmiar robót.pdf

Opis konstrukcji ściany gabionowej.pdf

Wykaz stali zbrojeniowej.pdf

Tabela drzew przeznaczonych do wycinki.xls

Przedmiar robót – instalacje elektryczne.pdf

STWiOR – strona tytułowa.pdf

ST 00 00.pdf

ST 01.01.pdf

ST 01.02.pdf

ST 01.03.pdf

ST 01.04.pdf

ST 01.05.pdf

ST 01.06.pdf

ST 01.07.pdf

Rysunki:

Projekt zagospodarowania terenu1.pdf

Projekt zagospodarowania terenu2.pdf

Geometria nawierzchni z deski kompozytowej.pdf

Geometria nawierzchni bezpiecznej ze zrębków drewnianych.pdf

Geometria nawierzchni z EPDM.pdf

Nasadzenia.pdf

Przekroje.pdf

Rzut ściana z gabionów i podest z desek.pdf

Mała architektura i zieleń.pdf

Wytyczne do grafiki tablicy informacyjnej.pdf

Pytania i odpowiedzi:
Wyniki postępowania:

Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Data ogłoszenia: 20.07.2017
Termin składania ofert/wniosków: 04.08.2017 godzina: 11:30
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie.

Wizja lokalna:

W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca powinien dokonać wizji obiektu, którego dotyczy zakres udzielanego zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu robót zobowiązani są w terminie do dnia 25 lipca 2017r do godziny 10.00 przesłać w formie elektronicznej lub faksem (na adres @ lub fax podany w pkt. 5.1. SIWZ) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udział w wizji. Ze strony wykonawcy mogą przybyć maksymalnie trzy osoby. Zamawiający informuje, że wizji terenu prowadzenia robót można dokonać w dniu  25 lipca 2017r o godzinie 12.00. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Dyrektora.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

SIWZ.doc

Opinia geotechniczna.pdf

Przedmiar robót.pdf

Opis konstrukcji ściany gabionowej.pdf

Wykaz stali zbrojeniowej.pdf

Tabela drzew przeznaczonych do wycinki.xls

Przedmiar robót – instalacje elektryczne.pdf

STWiOR – strona tytułowa.pdf

ST 00 00.pdf

ST 01.01.pdf

ST 01.02.pdf

ST 01.03.pdf

ST 01.04.pdf

ST 01.05.pdf

ST 01.06.pdf

ST 01.07.pdf

Rysunki:

Projekt zagospodarowania terenu1.pdf

Projekt zagospodarowania terenu2.pdf

Geometria nawierzchni z deski kompozytowej.pdf

Geometria nawierzchni bezpiecznej ze zrębków drewnianych.pdf

Geometria nawierzchni z EPDM.pdf

Nasadzenia.pdf

Przekroje.pdf

Rzut ściana z gabionów i podest z desek.pdf

Mała architektura i zieleń.pdf

Wytyczne do grafiki tablicy informacyjnej.pdf

Pytania i odpowiedzi:
Wyniki postępowania:

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie

Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Data ogłoszenia: 06.06.2017
Termin składania ofert/wniosków: 23.06.2017 godzina: 8:15 Uwaga! Wydłużenie terminu na składanie ofert do 28.06.2017 r. godzina 8:15
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie robot budowlanych dotyczących modernizacji krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie wg dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opublikowanych na stronie internetowej zamawiającego. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego.

Wizja lokalna:

W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca powinien dokonać wizji obiektu, którego dotyczy zakres udzielanego zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu robót zobowiązani są w terminie do dnia 12 czerwca 2017r do godziny 10.00 przesłać w formie elektronicznej lub faksem (na adres @ lub fax podany w pkt. 5.1. SIWZ) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udział w wizji. Ze strony wykonawcy mogą przybyć maksymalnie trzy osoby.Zamawiający informuje, że wizji terenu prowadzenia robót można dokonać w dniu  12 czerwca 2017r o godzinie 12.00. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Dyrektora.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Ogólna specyfikacja techniczna.pdf

Szczegółowa specyfikacja techniczna.pdf

Specyfikacja techniczna – instalacje sanitarne.pdf

Specyfikacja techniczna – przyłącza sanitarne.pdf

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.pdf

Konstrukcja – opis techniczny.pdf

Płyta żelbetowa – opis techniczny.pdf

Opis budowlany.pdf

rys. 1 – zagospodarowanie terenu

rys. 2 – rzut przyziemia

rys. 3 – rzut dachu

rys. 4 – przekrój

rys. 5 – elewacje wschodnia i zachodnia

rys. 6 – elewacje północna i południowa

rys. 7 – płyta zbiornika

rys. 8 – wspornik

Projekt budowlano-wykonawczy instalacje elektryczne.pdf

rys. 1  – plan instalacji elektrycznej – rzut przyziemia

rys. 2 – plan instalacji elektrycznej – przekrój A-A hali namiotowej

rys. 3 – schemat ideowy rozdzielnicy R1

rys. 4 – schemat ideowy rozdzielnicy R2

rys. 5 – schemat ideowy sygnalizacji wykrywania gazu

Przedmiar robót – branża elektryczna.pdf

Przedmiar robót – branża budowlana.pdf

Przedmiar robót – instalacja gazowa.pdf

Uzupełnienie 12.06.2017 r.:

Projekt budowlano-wykonawczy instalacja gazowa.pdf

Projekt budowlano-wykonawczy instalacja gazowa – opis.pdf

Uprawnienia izby.pdf

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.pdf

Instalacja gazowa – plan sytuacyjny.pdf

Posadowienie zbiorników.pdf

Schemat technologiczny instalacji.pdf

Schemat instalacyjny zbiornika.pdf

Posadowienie anod magnezowych.pdf

Pytania i odpowiedzi:
Wyniki postępowania:

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie

Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Data ogłoszenia: 03.07.2017
Termin składania ofert/wniosków: 18.07.2017 godzina: 11:30
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie.

Wizja lokalna:

W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca powinien dokonać wizji obiektu, którego dotyczy zakres udzielanego zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu robót zobowiązani są w terminie do dnia 7 lipca 2017r do godziny 10.00 przesłać w formie elektronicznej lub faksem (na adres @ lub fax podany w pkt. 5.1. SIWZ) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udział w wizji. Ze strony wykonawcy mogą przybyć maksymalnie trzy osoby. Zamawiający informuje, że wizji terenu prowadzenia robót można dokonać w dniu  7 lipca 2017r o godzinie 12.00. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Dyrektora.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Opinia geotechniczna.pdf

Przedmiar robót.pdf

Opis konstrukcji ściany gabionowej.pdf

Wykaz stali zbrojeniowej.pdf

Tabela drzew przeznaczonych do wycinki.xls

Przedmiar robót – instalacje elektryczne.pdf

STWiOR – strona tytułowa.pdf

ST 00 00.pdf

ST 01.01.pdf

ST 01.02.pdf

ST 01.03.pdf

ST 01.04.pdf

ST 01.05.pdf

ST 01.06.pdf

ST 01.07.pdf

Rysunki:

Projekt zagospodarowania terenu1.pdf

Projekt zagospodarowania terenu2.pdf

Geometria nawierzchni z deski kompozytowej.pdf

Geometria nawierzchni bezpiecznej ze zrębków drewnianych.pdf

Geometria nawierzchni z EPDM.pdf

Nasadzenia.pdf

Przekroje.pdf

Rzut ściana z gabionów i podest z desek.pdf

Mała architektura i zieleń.pdf

Wytyczne do grafiki tablicy informacyjnej.pdf

Pytania i odpowiedzi:
Wyniki postępowania: