Wykazy nieruchomości

Nie wywieszono aktualnie wykazu nieruchomości.

Wykazy nieruchomości:
Wykazy nieruchomości archiwalne:
This is some icon box content. Click to change.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy/najmu:

Wykaz nieruchomości.pdf

Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy najmu: Bar pod Jaskółką, Bar pod Sosnami, Klubokawiarnia pod Sosnami.pdf

Wzór wniosku o dzierżawę/najem nieruchomości.pdf

Osoby zainteresowane dzierżawą/najmem nieruchomości, w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu nieruchomości powinny zgłosić chęć jej dzierżawy/najmu. W przypadku zgłoszenia chęci dzierżawy/najmu* nieruchomości przez potencjalnych dzierżawców/najemców zostaną przeprowadzone negocjacje lub zostanie ogłoszony konkurs ofert/przetarg.

Wzór wniosku o dzierżawę/najem nieruchomości stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego wykazu.

Dopuszcza się złożenie wniosku w formie:

  • pisemnej – wniosek należy złożyć pod adresem: ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa,
  • faksu – wniosek należy przesłać na numer faksu +48 (22) 6482791,
  • elektronicznej – zeskanowany wniosek z podpisami należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@parkpowsin.pl

Warszawa, 23 grudnia 2016r.