KONTAKT

KONTAKT

Park Kultury w Powsinie

(jednostka budżetowa m.st. Warszawy)

ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa
tel.: +48 22 648 48 11
tel.:+ 48 22 648 48 12
fax:+ 48 22 648 27 91

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Parku Kultury w Powsinie ePUAP:

ParkPowsin

Dane do faktur:

Nabywca:

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525 224 84 81

Odbiorca:

Park Kultury w Powsinie, ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa

Kontakt do poszczególnych obiektów:

Sekretariat

tel.: +48 22 648 48 11
fax:+ 48 22 648 27 91
e-mail: sekretariat@parkpowsin.pl

Ośrodek wypoczynkowy (domki)

tel.: +48 22 648 09 35
e-mail: domki@parkpowsin.pl

Pawilon rekreacyjno-sportowy

tel.: +48 22 649 45 75
fax:+ 48 22 648 96 03
e-mail: pawilon@parkpowsin.plSzanowni Państwo!

W celu uzyskania szybkiej odpowiedzi oraz mając na uwadze poprawę jakości usług świadczonych przez Park Kultury w Powsinie, przed wysłaniem listu uprzejmie prosimy zapoznać się z poniższymi zasadami oraz wskazówkami dotyczącymi składania skarg, wniosków bądź sugestii przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej:
  • List wysyłany za pomocą poczty elektronicznej powinien zawierać imię, nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego.
  • Odpowiedzi na skargi i wnioski spełniające powyższe wymogi będą udzielane w formie pisemnej zgodnie z art. 14 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
  • Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego Park Kultury w Powsinie może pozostawić bez rozpoznania.
  • Uwagi, skargi i wnioski, dotyczące działalności podmiotów działających na terenie Parku Kultury w Powsinie, mogą być kierowane w celu wyjaśnienia do podmiotów zgodnie z właściwością.
  • Zgodnie z art. 12 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, załatwiane są niezwłocznie; w innych przypadkach czas udzielenia odpowiedzi może wynieść do 30-stu dni kalendarzowych od datowania pisma.
  • Dane osobowe zbierane za pomocą formularza kontaktowego przetwarzane są w zbiorze REKLAMACJE na podstawie art 23 ust. 1 pkt. 2. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa określonego w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267). Administratorem danych osobowych jest Park Kultury w Powsinie z siedzibą w Warszawie (02-973), ul. Maślaków 1.