Nowe zasady korzystania z obiektów Parku Kultury w Powsinie od 14 maja

Od 14 maja korty tenisowe, boiska do siatkówki plażowej, siatkówki, mini golf będą dostępne. Równocześnie wznawiamy funkcjonowanie  Ośrodka Wypoczynkowego (domków).  Korzystanie z tych obiektów będzie obarczone pewnymi ograniczeniami. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami i ich bezwzględne stosowanie. Zasady uwzględniają zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 maja 2020 roku.

 

Wytyczne w zakresie korzystania z infrastruktury rekreacyjno-sportowej Parku Kultury w Powsinie

 1. Pawilon rekreacyjno-sportowy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 21:20, w soboty i święta w godzinach 7:45-19:20
 2. Wstęp na korty tenisowe, boiska do siatkówki plażowej oraz siatkówki  jest możliwy jedynie po dokonaniu telefonicznej rezerwacji (tel. 22 649 45 75) i jej opłaceniu w recepcji pawilonu rekreacyjno-sportowego.
 3. Wstęp na tory do mini golfa jest możliwy jedynie po wypożyczeniu sprzętu w recepcji pawilonu rekreacyjno-sportowego.
 4. Osoby chcące skorzystać z kortów tenisowych, boisk do siatkówki plażowej oraz siatkówki rezerwują telefonicznie wybrane godziny, których dostępność potwierdza recepcja. Podczas wizyty w recepcji należy dokonać wyłącznie płatności za zarezerwowane usługi. Zalecamy dokonywanie płatności za pomocą kart płatniczych.
 5. Niedozwolone jest przebywanie w budynku poza czasem niezbędnym do dokonania płatności, wypożyczenia/zwrotu sprzętu lub przejścia do kortu. Nie ma możliwości skorzystania z szatni.
 6. Pracownicy obsługują klientów wyposażeni w maseczki lub przyłbice oraz jednorazowe rękawiczki. Po każdym kliencie dezynfekują ladę recepcyjną.  Klienci podczas pobytu w budynku i dojścia do budynku są zobowiązani do zakrywania twarzy, twarz można odkryć wyłącznie podczas gry na korcie lub boisku.
 7. Klienci są zobowiązani do dezynfekcji rąk dostępnymi środkami dezynfekującymi przed podejściem do recepcji.

Korty tenisowe

Rezerwacji kortów można dokonać w następujących godzinach:

korty syntetyczne korty ceglane
1 7:45-8:45 8:15-9:15
2 9:00-10:00 9:30-10:30
3 10:15-11:15 10:45-11:45
4 11:30-12:30 12:00-13:00
5 12:45-13:45 13:15-14:15
6 14:00-15:00 14:30-15:30
7 15:15-16:15 15:45-16:45
8 16:30-17:30 17:00-18:00
9 17:45-18:45 18:15-19:15
10 19:00-20:00* 19:30-20:30*
11 20:15-21:15*  

*Godziny dostępne w dni powszednie

 1. Wstęp do pawilonu sportowego mają wyłącznie osoby z potwierdzoną rezerwację lecz nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem biegu rezerwacji kortu.
 2. Na jednym korcie może przebywać do 4 osób + trener.
 3. W przypadku dokonania rezerwacji wielu godzin rozliczenie za zarezerwowane godziny zostanie przygotowane i przekazane telefonicznie lub poprzez e-mail.
 4. W przypadku dokonania rezerwacji więcej niż jednej godziny (np. 2 godziny zegarowe) przez tą samą grupę osób, grę można kontynuować bez przerwy technicznej. Zasada ta nie dotyczy godzin zarezerwowanych przez trenerów grających poszczególne godziny z innymi tenisistami.
 5. Podczas gry zaleca się grę bez zmian stron, zbieranie piłek przy pomocy tub lub rękawiczek ochronnych, przestrzeganie zasad zachowania dystansu minimum 2 metry podczas przerwy i 5 metrów podczas gry.

Boiska do siatkówki (zwykłej i plażowej) na placu gier

 1. Z boisk można korzystać w dni powszednie od 9:00 do 20:00, dni wolne od 9:00 do 19:00.
 2. Wstęp do budynku pawilonu rekreacyjno-sportowego mają wyłącznie osoby, z potwierdzoną rezerwację lecz nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem biegu rezerwacji boiska celem dokonania opłaty za rezerwację i pobrania/oddania sprzętu.
 3. Sprzęt do gry w siatkówkę jest dezynfekowany po każdym wypożyczeniu.
 4. Na jednym boisku może przebywać do 14 osób + 2 trenerów. Pracownicy będą dokonywali wyrywkowych kontroli i w przypadku niestosowania się do zaleceń wzywali służby uprawnione do egzekwowania przepisów prawa.
 5. Niedozwolone jest przebywanie na terenie kibiców.

Mini golf  na placu gier

 1. Z mini golfa można korzystać w dni powszednie od 9:00 do 20:00, dni wolne od 9:00 do 19:00.
 2. Osoby chcące wypożyczyć sprzęt do mini golfa upewniają się telefonicznie o dostępności torów w recepcji pawilonu rekreacyjno-sportowego. Wstęp do budynku pawilonu-rekreacyjno-sportowego możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia o możliwości wypożyczenia sprzętu.
 3. Wypożyczający ma obowiązek zgłoszenia ilości osób, z którymi będzie korzystał z mini golfa niezależnie  od ilości sprzętu, który wypożyczy.
 4. Sprzęt do gry w mini golfa jest dezynfekowany po każdym wypożyczeniu.
 5. Na torze do mini golfa może przebywać do 6 osób. Pracownicy będą dokonywali wyrywkowych kontroli i w przypadku niestosowania się do zaleceń wzywali służby uprawnione do egzekwowania przepisów prawa.
 6. Niedozwolone jest przebywanie na terenie kibiców.

Wytyczne w zakresie korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego

 1. Recepcja Ośrodka Wypoczynkowego jest czynna codziennie od 9:00 do 21:00
 2. Wstęp na teren ośrodka  jest możliwy jedynie po dokonaniu i potwierdzeniu rezerwacji (telefonicznie pod numerem 22 648 09 35 lub poprzez e-mail: domki@parkpowsin.pl).
 3. Podczas wizyty w recepcji należy dokonać wyłącznie płatności za dokonaną rezerwację. Zalecamy dokonywanie płatności za pomocą kart płatniczych. W recepcji może przebywać tylko 1 osoba.
 4. Niedozwolone jest przebywanie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego osób niezameldowanych.
 5. Pracownicy obsługują klientów wyposażeni w maseczki lub przyłbice oraz jednorazowe rękawiczki. Po każdym kliencie dezynfekują ladę recepcyjną.  Klienci przebywający na terenie Ośrodka Wypoczynkowego są zobowiązani do zakrywania twarzy, twarz można odkryć wyłącznie w domku.
 6. Klienci są zobowiązani do dezynfekcji rąk dostępnymi środkami dezynfekującymi przed wejściem do recepcji.

 

schemat ilustrujący dostępność obiektów sportowych na terenie Parku Kultury w Powsinie otwarte korty tenisowe, boiska do siatkówki plażowej, domki turystyczne oraz zamknięte siłownie plenerowe i plac zabaw

 

Plakat informujący o zwiększeniu dopuszczalnej liczby uzytkowników boisk do 14 osób.

 

Skip to content