Ogłoszenie o przetargu na modernizację placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie

20 lipca 2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 lipca został ogłoszony  drugi przetarg na modernizację placu zabaw. Dokumentacja dotycząca przetargu jest dostępna na stronie w zakładce – INNE – Zamówienia publiczne > 30 000 euro.

Termin składania ofert/wniosków: 4.08.2017 godzina: 11:30
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie.

Wizja lokalna:

W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca powinien dokonać wizji obiektu, którego dotyczy zakres udzielanego zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu robót zobowiązani są w terminie do dnia 25 lipca 2017r do godziny 10.00 przesłać w formie elektronicznej lub faksem (na adres @ lub fax podany w pkt. 5.1. SIWZ) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udział w wizji. Ze strony wykonawcy mogą przybyć maksymalnie trzy osoby.Zamawiający informuje, że wizji terenu prowadzenia robót można dokonać w dniu  25 lipca 2017 r o godzinie 12.00. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Dyrektora.