Ogłoszenie o przetargu na ochronę osób i mienia na terenie Parku Kultury w Powsinie

12 lipca 2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 lipca został ogłoszony  przetarg na ochronę osób i mienia na terenie Parku Kultury w Powsinie. Dokumentacja dotycząca przetargu jest dostępna na stronie w zakładce – INNE – Zamówienia publiczne > 30 000 euro.

Termin składania ofert/wniosków: 20.07.2017 godzina: 8:00 Uwaga ! zmiana terminu składania ofert/wniosków: 21.07.2017
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie terenu i mienia zlokalizowanego na terenie Parku Kultury w Powsinie oraz ochronie osób legalnie tam przebywających.

Wizja lokalna:

W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca powinien dokonać wizji obiektu, którego dotyczy zakres udzielanego zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji  zobowiązani są w terminie do dnia 17 lipca 2017r do godziny 9.00 przesłać w formie elektronicznej lub faksem (na adres @ lub fax podany w pkt. 5.1. SIWZ) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udział w wizji. Zamawiający informuje, że wizji terenu  można dokonać w dniu  17 lipca 2017 r o godzinie 10.00. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Dyrektora.