Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę elementów małej architektury stanowiącej wyposażenie Parku Kultury w Powsinie

28 września 2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 września został ogłoszony przetarg na dostawę małej architektury dla Parku Kultury w Powsinie. Dokumentacja dotycząca przetargu jest dostępna na stronie w zakładce:

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Termin składania ofert/wniosków: 06.10.2017 godzina: 9:30