Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Park Kultury w Powsinie informuje, że w dniu 4 kwietnia 2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy modernizacji placu gier z boiskami do siatkówki, siatkówki plażowej, koszykówki i mini golfem w Parku Kultury w Powsinie.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wg dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opublikowanych na stronie internetowej Parku Kultury w Powsinie: w zakładce INNE>ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 30000 EURO (aktywny link).

Oferty można składać do 19.04.2018 do godziny: 8:45 w sekretariacie Parku Kultury w Powsinie ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa. Uwaga zmiana terminu otwarcia ofert! Aktualny termin  składania ofert to 23 kwietnia 2018 r. godz. 8:15, termin otwarcia ofert 23 kwietnia 2018 r. godz. 8:30.

Modernizacja placu gier będzie polegała na budowie od podstaw nowego 18 dołkowego toru do mini golfa, wymianie nawierzchni na istniejących boiskach do siatkówki, siatkówki plażowej i koszykówki oraz zmianie funkcji jednego boiska z siatkówki na siatkówkę plażową. Dzięki tym zabiegom ilość boisk do siatkówki plażowej wzrośnie do trzech.

Planowane tory do mini golfa są niejako powrotem do tradycji pola golfowego, którym pierwotnie miał być Park Kultury w Powsinie. Do dyspozycji zostaną oddane tory o różnym stopniu trudności, dające możliwość zabawy całym rodzinom.

Poza wymianą nawierzchni boisk i mini golfem teren wzbogaci się w rozbudowaną infrastrukturę towarzyszącą. Na terenie pojawią się zadaszenia membranowe chroniące przed słońcem, letnie przebieralnie, piłkochwyty, poidełko pozwalające na ugaszenie pragnienia, zamgławiacze  rozpraszające delikatną mgiełkę wodną oraz stojaki rowerowe, ławki oraz kosze na śmieci.

Modernizacja obejmie prawie 5 000 m kw. terenu rekreacyjno-sportowego i znacząco poprawi możliwości aktywnego wypoczynku na terenie Parku Kultury w Powsinie.

Skip to content