Park w Powsinie tło

Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Data ogłoszenia: 20.07.2017
Termin składania ofert/wniosków: 04.08.2017 godzina: 11:30
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie.

Wizja lokalna:

W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca powinien dokonać wizji obiektu, którego dotyczy zakres udzielanego zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu robót zobowiązani są w terminie do dnia 25 lipca 2017r do godziny 10.00 przesłać w formie elektronicznej lub faksem (na adres @ lub fax podany w pkt. 5.1. SIWZ) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udział w wizji. Ze strony wykonawcy mogą przybyć maksymalnie trzy osoby. Zamawiający informuje, że wizji terenu prowadzenia robót można dokonać w dniu  25 lipca 2017r o godzinie 12.00. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Dyrektora.

Projekty

Pytania i odpowiedzi

Wyniki postępowania

Skip to content