Park w Powsinie tło

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach modernizacji sezonowego basenu kąpielowego w Parku Kultury w Powsinie

Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach modernizacji sezonowego basenu kapielowego w Parku Kultury w Powsinie

Data ogłoszenia 13.09.2018 r.
Termin składania ofert: 21.09.2018 g: 14:00

Treść ogłoszenia:

Wyniki postępowania

Skip to content