Park w Powsinie tło

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania pn: ”Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie”

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania pn: ”Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie”

Wyniki postępowania

Skip to content