Konkursy i przetargi

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu na najem na okres 118 miesięcy nieruchomości, położonej w Warszawie w Parku Kultury w Powsinie przy ulicy Maślaków 1 o powierzchni 2 129,6 m2, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/3  z obrębu 1-12-10 uregulowanej w KW WA2M/00143662/3, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Termin ogłoszenia: 1 czerwca 2021 roku

Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert: 30 czerwca 15 lipca 22 października 2021 r. do godziny 8:00

Termin otwarcia ofert: 30 czerwca 15 lipca 22 październikaa 2021 r. do godziny 8:15

Dokumenty do pobrania:

Materiały pomocnicze:

Informacja o przesunięciu terminu otwarcia ofert.pdf

Informacja o przesunięciu terminu otwarcia ofert 2.pdf

Informacja o przesunięciu terminu otwarcia ofert 3.pdf

Informacja o przesunięciu terminu otwarcia ofert 3.pdf

Informacja o przesunięciu terminu otwarcia ofert 4.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.pdf

Ogłoszenia o konkursie

znak sprawy: DAO.221.10.2021

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem na okres od dnia 7.05.2021 do dnia 31.10.2021 nieruchomości, położonej w Warszawie w Parku Kultury w Powsinie przy ulicy Maślaków 1 o powierzchni 45 m2, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/3  z obrębu 1-12-10 uregulowanej w KW WA2M/00143662/3, z przeznaczeniem na prowadzenie  działalności gastronomicznej z z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej oferującej gorące dania z grilla (dopuszczone jedynie gazowe lub elektryczne), przekąski, napoje, lody itp.

Termin ogłoszenia: 16 kwietnia 2021 r.

Termin składania ofert: 27 kwietnia 2021 r. do godziny 11:00

Termin otwarcia ofert: 27 kwietnia  2021 r. godzina 11:15

 

Informacja:

W niniejszym postępowaniu Wynajmujący nie zobowiązuje oferentów do prowadzenia działalności gastronomicznej oferującej dania z grilla.  Zakres oferty  gastronomicznej ma być zgodny z załączonym wykazem nieruchomości.

znak sprawy: DAO.221.9.2021

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem na okres od dnia 7.05.2021 do dnia 31.10.2021 nieruchomości, położonej w Warszawie w Parku Kultury w Powsinie przy ulicy Maślaków 1 o powierzchni 112 m2, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/3  z obrębu 1-12-10 uregulowanej w KW WA2M/00143662/3, z przeznaczeniem na prowadzenie  działalności gastronomicznej z z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej oferującej gorące dania z grilla (dopuszczone jedynie gazowe lub elektryczne), przekąski, napoje, lody itp.

Termin ogłoszenia: 16 kwietnia 2021 r.

Termin składania ofert: 27 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00

Termin otwarcia ofert: 27 kwietnia  2021 r. godzina 12:15

 

znak sprawy: DAO.221.8.2021

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem na okres od dnia 7.05.2021 do dnia 31.10.2021 nieruchomości, położonej w Warszawie w Parku Kultury w Powsinie przy ulicy Maślaków 1 o powierzchni 400 m2, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/3  z obrębu 1-12-10 uregulowanej w KW WA2M/00143662/3, z przeznaczeniem na prowadzenie  działalności gastronomicznej z z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej oferującej gorące dania z grilla (dopuszczone jedynie gazowe lub elektryczne), przekąski, napoje, lody itp.

Termin ogłoszenia: 16 kwietnia 2021 r.

Termin składania ofert: 27 kwietnia 2021 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 27 kwietnia  2021 r. godzina 10:15

 

znak sprawy: DAO.221.7.2021

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem na okres od dnia 24.04.2021 do dnia 31.10.2021 nieruchomości, położonej w Warszawie w Parku Kultury w Powsinie przy ulicy Maślaków 1 o powierzchni 5 m2, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/3  z obrębu 1-12-10 uregulowanej w KW WA2M/00143662/3, z przeznaczeniem na prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej z wózka/roweru gastronomicznego oferującego kawę i napoje gorące

Termin ogłoszenia: 7 kwietnia 2021 r.

Termin składania ofert: 19 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00

Termin otwarcia ofert: 19 kwietnia  2021 r. godzina 12:15

 

znak sprawy: DAO.221.6.2021

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem na okres od dnia 24.04.2021 do dnia 31.10.2021 nieruchomości, położonej w Warszawie w Parku Kultury w Powsinie przy ulicy Maślaków 1 o powierzchni 5 m2, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/3  z obrębu 1-12-10 uregulowanej w KW WA2M/00143662/3, z przeznaczeniem na prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej z wózka/roweru gastronomicznego oferującego lody i desery lodowe

Termin ogłoszenia: 7 kwietnia 2021 r.

Termin składania ofert: 19 kwietnia 2021 r. do godziny 11:00

Termin otwarcia ofert: 19 kwietnia  2021 r. godzina 11:15

 

Ogłoszenia o konkursie (archiwalne)

Ogłoszenie o przetargu na najem na okres 118 miesięcy nieruchomości, położonej w Warszawie w Parku Kultury w Powsinie przy ulicy Maślaków 1 o powierzchni 2 159,6 m2, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/3  z obrębu 1-12-10 uregulowanej w KW WA2M/00143662/3, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Termin ogłoszenia: 15 grudnia 2020 roku

Termin składania ofert: 25 stycznia 2021 r. 10 lutego 2021 r. do godziny 12:00

Termin otwarcia ofert: 25 stycznia 2021 r. 10 lutego 2021 r godzina 12:30

Dokumenty do pobrania:

Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie postępowania:

Załączniki do pisma:

 

Informacja o wyniku postępowania:

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. z ceną oferty 148 737,60 zł netto. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak ofert spełniających warunki przetargu.

Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę na okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 nieruchomości, położonej w Warszawie w Parku Kultury w Powsinie przy ulicy Maślaków 1 o powierzchni 949 m2, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/3  z obrębu 1-12-10 uregulowanej w KW WA2M/00143662/3, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Termin ogłoszenia: 22 listopada 2019 r.

Termin składania ofert: 3 grudnia 2019 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 3 grudnia 2019 r. godzina 10:20

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Protokół wyboru oferty.pdf

Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę na okres od dnia 01.02.2017 do dnia 31.01.2020 nieruchomości, położonej w Warszawie w Parku Kultury w Powsinie przy ulicy Maślaków 1 o powierzchni 1675 m2, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/3 i 2/5 z obrębu 1-12-10 uregulowanej w KW WA2M/00143662/3, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Wynik postępowania

Skip to content