Wykazy nieruchomości

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy/najmu:

Wykaz nieruchomości dotyczący najmu lokali na cele gastronomiczne.pdf

Szczegóły postępowania dostępne na stronie: https://www.parkpowsin.pl/inne/nieruchomosci/konkursy-i-przetargi/

 

Termin wywieszenia wykazu: 15 grudnia 2020 roku

Osoby zainteresowane dzierżawą/najmem nieruchomości, w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu nieruchomości powinny zgłosić chęć jej dzierżawy/najmu. W przypadku zgłoszenia chęci dzierżawy/najmu* nieruchomości przez potencjalnych dzierżawców/najemców zostaną przeprowadzone negocjacje lub zostanie ogłoszony konkurs ofert/przetarg.

Dopuszcza się złożenie wniosku w formie:

  • pisemnej – wniosek należy złożyć pod adresem: ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa,
  • elektronicznej – zeskanowany wniosek z podpisami należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@parkpowsin.pl

 

 

Skip to content