Wykazy nieruchomości

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy/najmu:

Wykaz nieruchomości dotyczący najmu powierzchni  kiosku na cele magazynowe.pdf

Wzór wniosku.docx

Graficzna lokalizacja miejsca.jpg

Termin wywieszenia wykazu: 21 maja 2021 roku

Znak sprawy: DAO.221.14.2021

Termin składania wniosków: 11 czerwca 2021 roku

Wnioski można składać w formie skanu za pośrednictwem poczty on-line na adres: sekretariat@parkpowsin.pl lub za pośrednictwem platformy epuap: /ParkPowsin/SkrytkaESP

Wykaz nieruchomości dotyczący najmu powierzchni  do prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży waty cukrowej.pdf

Wzór wniosku.docx

Graficzna lokalizacja miejsca.jpg

Termin wywieszenia wykazu: 13 kwietnia 2021 roku

Znak sprawy: DAO.221.11.2021

Termin składania wniosków: 4 maja 2021 roku

Wnioski można składać w formie skanu za pośrednictwem poczty on-line na adres: sekretariat@parkpowsin.pl lub za pośrednictwem platformy epuap: /ParkPowsin/SkrytkaESP

Wykaz nieruchomości dotyczący najmu powierzchni  do prowadzenia działalności gastronomicznej przy placu zabaw.pdf

Wzór wniosku.docx

Graficzna lokalizacja miejsca.jpg

Termin wywieszenia wykazu: 23 marca 2021 roku

Znak sprawy: DAO.221.10.2021

Termin składania wniosków: 13 kwietnia 2021 roku

Wnioski można składać w formie skanu za pośrednictwem poczty on-line na adres: sekretariat@parkpowsin.pl lub za pośrednictwem platformy epuap: /ParkPowsin/SkrytkaESP

Wykaz nieruchomości dotyczący najmu powierzchni  do prowadzenia działalności gastronomicznej przy basenie kąpielowym.pdf

Wzór wniosku.docx

Graficzna lokalizacja miejsca.jpg

Termin wywieszenia wykazu: 23 marca 2021 roku

Znak sprawy: DAO.221.9.2021

Termin składania wniosków: 13 kwietnia 2021 roku

Wnioski można składać w formie skanu za pośrednictwem poczty on-line na adres: sekretariat@parkpowsin.pl lub za pośrednictwem platformy epuap: /ParkPowsin/SkrytkaESP

Wykaz nieruchomości dotyczący najmu powierzchni  do prowadzenia działalności gastronomicznej przy pawilonie rekreacyjno-sportowym.pdf

Wzór wniosku.docx

Graficzna lokalizacja miejsca.jpg

Termin wywieszenia wykazu: 23 marca 2021 roku

Znak sprawy: DAO.221.8.2021

Termin składania wniosków: 13 kwietnia 2021 roku

Wnioski można składać w formie skanu za pośrednictwem poczty on-line na adres: sekretariat@parkpowsin.pl lub za pośrednictwem platformy epuap: /ParkPowsin/SkrytkaESP

Wykaz nieruchomości dotyczący najmu powierzchni  do prowadzenia sprzedaży z wózka rowerowego oferującego przekąski gorące.pdf

Wzór wniosku.docx

Graficzna lokalizacja miejsc.jpg

Termin wywieszenia wykazu: 16 marca 2021 roku

Znak sprawy: DAO.221.5.2021

Termin składania wniosków: 6 kwietnia 2021 roku

Wnioski można składać w formie skanu za pośrednictwem poczty on-line na adres: sekretariat@parkpowsin.pl lub za pośrednictwem platformy epuap: /ParkPowsin/SkrytkaESP

Wykaz nieruchomości dotyczący najmu powierzchni  do prowadzenia sprzedaży z wózka rowerowego oferującego lody.pdf

Wzór wniosku.docx

Graficzna lokalizacja miejsc.jpg

Termin wywieszenia wykazu: 16 marca 2021 roku

Znak sprawy: DAO.221.6.2021

Termin składania wniosków: 6 kwietnia 2021 roku

Wnioski można składać w formie skanu za pośrednictwem poczty on-line na adres: sekretariat@parkpowsin.pl lub za pośrednictwem platformy epuap: /ParkPowsin/SkrytkaESP

Wykaz nieruchomości dotyczący najmu powierzchni  do prowadzenia sprzedaży z wózka rowerowego oferującego kawę.pdf

Wzór wniosku.docx

Graficzna lokalizacja miejsc.jpg

Termin wywieszenia wykazu: 16 marca 2021 roku

Znak sprawy: DAO.221.7.2021

Termin składania wniosków: 6 kwietnia 2021 roku

Wnioski można składać w formie skanu za pośrednictwem poczty on-line na adres: sekretariat@parkpowsin.pl lub za pośrednictwem platformy epuap: /ParkPowsin/SkrytkaESP

Wykaz nieruchomości dotyczący najmu lokali na cele gastronomiczne.pdf

Szczegóły postępowania dostępne na stronie: https://www.parkpowsin.pl/inne/nieruchomosci/konkursy-i-przetargi/

 

Termin wywieszenia wykazu: 15 grudnia 2020 roku

Osoby zainteresowane dzierżawą/najmem nieruchomości, w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu nieruchomości powinny zgłosić chęć jej dzierżawy/najmu. W przypadku zgłoszenia chęci dzierżawy/najmu* nieruchomości przez potencjalnych dzierżawców/najemców zostaną przeprowadzone negocjacje lub zostanie ogłoszony konkurs ofert/przetarg.

Dopuszcza się złożenie wniosku w formie:

  • pisemnej – wniosek należy złożyć pod adresem: ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa,
  • elektronicznej – zeskanowany wniosek z podpisami należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@parkpowsin.pl

 

 

Skip to content