Regulamin parku

Przepisy porządkowe

W celu zapewnienia naszym Gościom spokoju i bezpieczeństwa oraz możliwości kulturalnego kontaktu z przyrodą,  zakazuje się na terenie całego Parku:

  1. Wjeżdżania do Parku Kultury samochodem bez ważnej przepustki
  2. Jeżdżenia w Parku Kultury rowerami
  3. Głośnego używania radioodbiorników, magnetofonów itp. sprzętu oraz wszelkiego zakłócania ciszy
  4. Zanieczyszczania terenu
  5. Rozpalania ognisk i grilli
  6. Niszczenia roślinności, budynków i urządzeń parkowych
  7. Wprowadzania bez smyczy i kagańca psów, płoszenia ptaków i  zwierząt leśnych
  8. Prowadzenia działalności handlowej oraz organizacji wszelkich imprez bez zezwolenia Dyrekcji Parku Kultury
  9. Przebywanie w terenie zalesionym podczas silnych wiatrów
  10. Przebywania w Parku Kultury w godz.  22.00 – 6.00

Do egzekwowania w/w Przepisów Porządkowych Regulaminu upoważnieni są pracownicy Parku Kultury i Agencji Ochrony

Życzymy   Miłego   Wypoczynku!

Skip to content