kolaż djęć pokazujący zimowe widoki z budynkiem głownym

Korty tenisowe, sauna i narty biegowe od 13 lutego

Od 13 lutego 2021 roku ponownie zapraszamy do korzystania z usług Parku Kultury w Powsinie.  W sobotę, po przerwie, wznawiają działalność korty tenisowe, sauna oraz wypożyczalnia sprzętu zimowego. Wszystkie usługi dostępne są w pawilonie rekreacyjno-sportowym.

Przed skorzystaniem z usługi zachęcamy do zapoznania się z zasadami korzystania :

Wytyczne w zakresie korzystania z infrastruktury rekreacyjno-sportowej Parku Kultury w Powsinie w pawilonie rekreacyjno-sportowym

Pawilon rekreacyjno-sportowy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 21:20, w soboty i święta w godzinach 7:45-19:00
Sauna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 21:00, w soboty i święta w godzinach 9:00-19:00
Wypożyczalnia sprzętu zimowego jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 21:00, w soboty i święta w godzinach 8:00-19:00
Osoby chcące skorzystać z kortów tenisowych oraz sauny rezerwują telefonicznie wybrane godziny, których dostępność potwierdza recepcja. Wypożyczenie sprzętu zimowego następuje według kolejności zgłoszeń. Podczas wizyty w recepcji należy dokonać wyłącznie płatności za zarezerwowane usługi. Zalecamy dokonywanie płatności za pomocą kart płatniczych.

Pawilon rekreacyjno-sportowy (zasady ogólne)

Przebywanie w budynku możliwe jest wyłącznie w celu dokonania płatności za zarezerwowane usługi lub skorzystania z oferty pawilonu.

Pracownicy obsługują klientów wyposażeni w maseczki lub przyłbice oraz jednorazowe rękawiczki. Po każdym kliencie dezynfekują ladę recepcyjną.  Klienci podczas pobytu w budynku są zobowiązani do zakrywania twarzy, twarz można odkryć wyłącznie podczas gry na korcie, pobytu w saunie.
Klienci są zobowiązani do dezynfekcji rąk dostępnymi środkami dezynfekującymi przed podejściem do recepcji.
Toalety są dostępne jedynie dla osób korzystających z usług pawilonu rekreacyjno-sportowego.
W czasie przerw technicznych pomiędzy kolejnymi użytkownikami, pracownicy dezynfekują pomieszczenia i urządzenia.

Korty tenisowe

Możliwość rezerwacji kortów w następujących godzinach:

korty syntetyczne
1 7:45-8:45
2 9:00-10:00
3 10:15-11:15
4 11:30-12:30
5 12:45-13:45
6 14:00-15:00
7 15:15-16:15
8 16:30-17:30
9 17:45-18:45
10 19:00-20:00*
11 20:15-21:15*  

*Godziny dostępne od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych

Na jednym korcie może przebywać do 5 osób.

W przypadku dokonania rezerwacji wielu godzin rozliczenie za zarezerwowane godziny zostanie przygotowane i przekazane telefonicznie lub poprzez e-mail.

W przypadku dokonania rezerwacji więcej niż jednej godziny (np. 2 godziny zegarowe) przez tą samą grupę osób, grę można kontynuować bez przerwy technicznej.

Wstęp do budynku pawilonu rekreacyjno-sportowego mają wyłącznie osoby, z potwierdzoną rezerwacją lecz nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej godziny.

Podczas gry zaleca się grę bez zmian stron, zbieranie piłek przy pomocy tub lub rękawiczek ochronnych, przestrzeganie zasad zachowania dystansu minimum 2 metry podczas przerwy i 5 metrów podczas gry.

Sauna

W saunie mogą przebywać jednocześnie 2 osoby

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna (22 649 45 75).

Podczas korzystania z sauny użytkownicy zobowiązani są do używania własnych ręczników w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z wyposażeniem oraz do założenia klapek oraz zachowywania dystansu min. 1,5 m.

Wstęp do budynku pawilonu rekreacyjno-sportowego mają wyłącznie osoby, z potwierdzoną rezerwację lecz nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej godziny.

Wypożyczalnia sprzętu zimowego

Sprzęt zimowy jest wypożyczany cod poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 21:00, w soboty i święta w godzinach 8:00-19:00 w budynku pawilonu rekreacyjno-sportowego przy kortach tenisowych.

Klienci są zobowiązani do dezynfekcji rąk dostępnymi środkami dezynfekującymi przed podejściem do punktu  obsługi.

Wejście do budynku, w celu wypożyczenia sprzętu, jest możliwe po zaproszeniu przez obsługę.

Skip to content