Park w Powsinie tło

Lato w Mieście 2022

Lato w Mieście 2022

25.06. – 31.08.2022

 

Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do korzystania w Parku Kultury w Powsinie z nieodpłatnej formy organizacji czasu wolnego podczas ferii letnich (25.06 – 31.08.2022).

 

Kręgielnia dla grup zorganizowanych w ramach akcji Lato w Mieście 2022:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 (jednostki 45-minutowe) – jedna feryjna placówka edukacyjna może skorzystać z kręgielni maksymalnie dwa razy w tygodniu po jednej jednostce,
 • maksymalna liczebność grupy wynosi 24 osoby,
 • obowiązuje rezerwacja mailowa na adres pawilon@parkpowsin.pl; Park potwierdza przyjęcie rezerwacji,
 • w trakcie wizyty wymagane jest przedstawienie oświadczenia o nieodpłatnej formie organizacji czasu wolnego podczas ferii letnich 2022,
 • osoby biorące udział w zajęciach muszą posiadać obuwie wymienne typu adidas,
 • Park Kultury w Powsinie zapewnia bezpłatną pomoc instruktora,
 • grupy zorganizowane biorące udział w zajęciach pozostają cały czas pod opieką opiekunów macierzystej placówki edukacyjnej.

 

Tenis stołowy dla grup zorganizowanych w ramach akcji Lato w Mieście 2022:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 (jednostki 45-minutowe) – jedna feryjna placówka edukacyjna może skorzystać ze strefy tenisa maksymalnie dwa razy w tygodniu po jednej jednostce,
 • maksymalna liczebność grupy wynosi 8 osób,
 • obowiązuje rezerwacja mailowa na adres pawilon@parkpowsin.pl; Park potwierdza przyjęcie rezerwacji,
 • w trakcie wizyty wymagane jest przedstawienie oświadczenia o nieodpłatnej formie organizacji czasu wolnego podczas ferii letnich 2022,
 • osoby biorące udział w zajęciach muszą posiadać obuwie sportowe,
 • grupy zorganizowane biorące udział w zajęciach pozostają cały czas pod opieką opiekunów macierzystej placówki edukacyjnej.

 

Mini Golf dla grup zorganizowanych w ramach akcji Lato w Mieście 2022:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 (jednostki 45-minutowe) – jedna feryjna placówka edukacyjna może skorzystać z pola do Mini Golfa maksymalnie dwa razy w tygodniu po jednej jednostce,
 • maksymalna liczebność grupy wynosi 18 osób,
 • obowiązuje rezerwacja mailowa na adres pawilon@parkpowsin.pl; Park potwierdza przyjęcie rezerwacji,
 • w trakcie wizyty wymagane jest przedstawienie oświadczenia o nieodpłatnej formie organizacji czasu wolnego podczas ferii letnich 2022,
 • osoby biorące udział w zajęciach muszą posiadać obuwie sportowe,
 • grupy zorganizowane biorące udział w zajęciach pozostają cały czas pod opieką opiekunów macierzystej placówki edukacyjnej.
Skip to content