Basen

Godziny otwarcia

Od 3 czerwca 2021 roku

Basen kąpielowy czynny codziennie od 10:00 do 20:00

Kasa basenu czynna codziennie od 10:00 do 19:00

Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas epidemii COVID-19

Zasady korzystania z basenu kąpielowego podczas obowiązywania stanu epidemii.

Z basenu kąpielowego mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Limity osób

1. Na terenie basenu może przebywać w jednym czasie maksymalnie do 600 osób;
2. W szatni męskiej zalecamy aby w jednym czasie maksymalnie przebywało do 12 osób. Zachowujemy dystans społeczny;
3. W szatni damskiej zalecamy aby w jednym czasie maksymalnie przebywało do 12 osób do 12 osób. Zachowujemy dystans społeczny;
4. W szatni dla osób z niepełnosprawnościami/ pokoju rodzinnym może przebywać jedna osoba lub osoby wspólnie zamieszkujące;

Zasady organizacji kolejki do wejścia na teren basenu

1. Przed wejściem na teren basenu zostały wyznaczone dwie kolejki: dla osób oczekujących na zakup biletu i osób posiadających ważny bilet wstępu.
2. Osoby oczekujące na zakup biletu wstępu w kolejce wyznaczonej barierkami mają obowiązek przestrzegania zasad dystansu społecznego.
3. Podejście do kasy jest możliwe o ile przy okienku kasy nie przebywa żadna osoba.
4. Oczekiwanie odbywa się w wyznaczonym miejscu.
5. Pierwszeństwo przejścia przez strefę kasową mają osoby z ważnym biletem.
6. W obrębie wejścia tj. kasy i biletera obowiązuje zakrycie nosa i ust.
7. Bezpośrednio przed podejściem do kasy wszyscy są zobowiązani do zdezynfekowania rąk dostępnymi płynami.

Zasady wypożyczania leżaków i leżanek

1. Kasa przyjmuje opłaty oraz kaucję za wypożyczenie leżaków.
2. Dostępne są wyłącznie wybrane leżanki, z zachowaniem dystansu społecznego.
3. Przed skorzystaniem z leżanki lub leżaka należy ją przykryć własnym ręcznikiem lub kocem.
4. W strefie leżanek można korzystać wyłącznie ze znajdujących się tam leżanek. Niedopuszczalne jest zajmowanie miejsca pomiędzy leżankami, w sposób uniemożliwiający zachowanie dystansu społecznego.

Zasady korzystania z szatni

1.W budynku obowiązuje zakrycie nosa i ust.
2. Niedostępne są suszarki do rąk i włosów.
3. Zaleca się korzystanie ze skrajnych pryszniców, kabin i umywalek.
4. W trakcie korzystania z szafki należy zachować dystans społeczny, a jeżeli jest to niemożliwe należy zaczekać na zwolnienie się miejsca. Zasada nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących.
5. Przed skorzystaniem z basenu należy obowiązkowo skorzystać z prysznica.
6. Czas korzystania z szatni należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
7. Na terenie basenu zostały udostępnione przebieralnie plenerowe.

Zasady korzystania z niecek basenu i placu wodnego

1. W czasie kąpieli w nieckach należy zachować dystans społeczny. Zasada nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących.
2. Ratownicy kontrolują aktualną liczbę osób kąpiących się. Należy bezwzględnie stosować się do wydawanych przez nich poleceń.

Zasady korzystania z placu zabaw „statku pirackiego”

1. Przed skorzystaniem z atrakcji należy zdezynfekować ręce dostępnym płynem.
2. W trakcie zabawy należy zachować dystans społeczny.
3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
4. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.

Zasady korzystania z terenu rekreacyjnego

1. Należy zachować dystans społeczny.
2. Należy regularnie dezynfekować ręce dostępnym płynem.

Informacje

Kontakt:

tel. +48 22 648 48 11, 12  wew. 125 (informacji udziela recepcja pawilonu rekreacyjno-sportowego)

Cennik

BILETY INDYWIDUALNE

Usługa Normalny Ulgowy
Bilet wstępu całodniowy 30,00 zł 20,00 zł
Bilet wstępu po 16:00 20,00 zł 12,00 zł
Karta Warszawiaka/ Karta Młodego Warszawiaka 27,00 zł 18,00 zł
Karta Warszawiaka/ Karta Młodego Warszawiaka wejście po 16:00 18,00 zł 10,00 zł
Karnet 10 wejść 250,00 zł 160,00 zł
Wynajęcie leżaka* 8,00 zł 6,00 zł
Bilet wstępu z kartą KWS lub Abonamentem na siłownię 20,00 zł
Bilet wstępu z dla rezydentów ośrodka wypoczynkowego 10,00 zł
Opłata za zgubiony kluczyk do szatni 20,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILETY RODZINNE

1 dorosły + 2 dzieci 60,00 zł
1 dorosły + 3 dzieci 70,00 zł
1 dorosły + 4 dzieci 80,00 zł
1 dorosły + 5 dzieci 90,00 zł
2 dorosłych + 1 dziecko 65,00 zł
2 dorosłych + 2 dzieci 75,00 zł
2 dorosłych + 3 dzieci 85,00 zł
2 dorosłych + 4 dzieci 95,00 zł
2 dorosłych + 5 dzieci 105,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie w sprawie obowiązujących cen <link>

*Zwrotna kaucja za wynajęcie leżaka 10 zł (wnoszona gotówką)

AKCEPTUJEMY :

 

 

Akceptujemy Karty FItprofit

 

 

zdjęcie szafki ubraniowej w szatni budynku basenu

 

 

Szafki są dostępne w budynku szatni w ilości 100 szt. Na czas korzystania pobierany jest w automacie zamka depozyt w kwocie 2 zł (należy mieć przy sobie monetę o nominale 2 zł), zwracany po zakończeniu korzystania z szafki.

 

 

 

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CENNIKA:

1. Bilet ulgowy na basen przysługuje (za okazaniem ważnej legitymacji): emerytom, rencistom, dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, studentom i osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom.

2. Bilet ulgowy na wynajęcie leżaka przysługuje za okazaniem ważnej legitymacji: emerytom, rencistom i osobom z niepełnosprawnościami.

3. Weteranom przysługuje możliwości bezpłatnego korzystania z kąpieliska.

4. Osoba dorosła – osoba, która ukończyła 18 rok życia.

5. Dziecko – osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.

6. Dzieci do dnia 4-tych urodzin – wstęp bezpłatny, wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która opłaciła bilet wstępu.

7. Posiadacz ważnej karty KWS i Karnetu na siłownię – osoba posiadająca ważną kartę przedpłaconą, abonament na usługi oferowane w pawilonie rekreacyjno-sportowym Parku Kultury w Powsinie.

8. Karnet 10 wejść do wykorzystania w sezonie, w którym został zakupiony.

9. Leżaki to ruchome miejsca do leżenia, które można wypożyczyć w kasie basenu. W celu wynajmu leżaka należy zgłosić kasjerowi taką chęć. Kasjer informuje o dostępności leżaków. Za wypożyczenie leżaka pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem oraz zwrotna kaucja, która jest zwracana w momencie zwrotu leżaka. Podstawą zwrotu kaucji jest przekazanie kasjerowi druku KP, który został wydany w momencie wypożyczenia.

Plan basenu

Komunikat dotyczący jakości wody na pływalni odkrytej:

Obiekt Ocena jakości wody
Basen rekreacyjny duży spełnia wymagania
Basen rekreacyjny mały spełnia wymagania
Plac wodny spełnia wymagania

Roczna ocena jakości wody w roku 2019.pdf

Komunikat o jakości wody na pływalni w Parku Kultury w Powsinie

Niniejszym podaje się do ogólnej wiadomości, informację o jakości wody basenowej w niecce dużego basenu rekreacyjnego, w systemie cyrkulacji dużego basenu rekreacyjnego, niecce małego basenu rekreacyjnego, w systemie cyrkulacji małego basenu rekreacyjnego, placu wodnym, zgodnie z parametrami ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016):

Data badania: 9.07.2021 r.

Duży basen rekreacyjny – brak przekroczeń

System cyrkulacji dużego basenu rekreacyjnego – przekroczenie w zakresie parametru mętność powyżej 0,14; NTU

Mały basen rekreacyjny – brak przekroczeń

System cyrkulacji małego basenu rekreacyjnego – brak przekroczeń

Plac wodny – brak przekroczeń

Podjęte działania naprawcze:

  1. Dodatkowe płukanie filtrów

Aktualizacja komunikatu na tablicy informacyjnej: 22.07.2021r. o godz.10:00.

Planowany termin doprowadzenia jakości wody na pływalni: 23.07.2021r.

 

Tak zmienia się Park Kultury w Powsinie – basen kąpielowy już czynny!

Nowoczesny zespół basenów kąpielowych  przystosowany dla dorosłych, dzieci i osób z niepełnosprawnościami. Kompleks kąpielowo – wypoczynkowy usytuowany  na terenie  o powierzchni całkowitej 6368,19 m2. Z czego niecki basenów zajmują powierzchnię 475,64m2, wodny plac zabaw z nawierzchnią EPDM i wodotryskiem – 166,40 m2.

Basen na terenie Parku Kultury w Powsinie istnieje od 1958 roku. Ostatnio był remontowany w  2005 r., a obecna modernizacja, w odróżnieniu od poprzedniej, stanowi kompleksową przebudowę obiektu wraz z nowoczesnym zagospodarowaniem terenu wokół niecek basenowych.

Wymienione zostały elementy widoczne i niewidoczne dla użytkowników. Elementy niewidoczne to stacja uzdatniania wody i rurociągi. Z elementów widocznych uległo zmianie  pokrycie niecek basenów, zbudowano wodny plac zabaw i zjeżdżalnię wodną przy niecce głównej. Na terenie pojawiła się nowa mała architektura oraz  plac zabaw dla dzieci nawiązujący do wodnego charakteru miejsca. Przemianie uległ także budynek, w którym pojawiły się nowe bezobsługowe szatnie, toalety i prysznice. Budynek  zyskał nową elewację z elementami z drewna i drzwiami  wypełnionymi matowym szkłem.

W  zrealizowanym projekcie wzięto pod uwagę przystosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Pojawiła się wygodna szatnia z natryskiem
i  nogomyjka z łagodnymi zjazdami przed  wejściem do głównego basenu. Dzięki temu z obiektu mogą  korzystać osoby z trudnościami w poruszaniu się.

Zespół basenów składa się z niecki głównej ze zjeżdżalnią, o wymiarach 12,5 m x 25,0 m, głębokości  od 110 cm do 190 cm i brodzika ze stałymi elementami do zabawy o głębokości od 20 cm do 40 cm.

Całkowitą nowością jest strefa gdzie można wygodnie odpocząć przy basenie pod pergolami. W tej części zainstalowano drewniane leżanki nawiązujące wyglądem do elementów wyposażenia znajdujących się na terenie całego Parku Kultury. Przy basenie postawiono również kilka plażowych koszy do siedzenia.

Teren został skomponowany tak by strefy relaksu przenikały się z miejscami przeznaczonymi do aktywności. Zainstalowano  dwa przewijaki, ławki i stoliki z siedzeniami. Dzieci mogą korzystać z dwóch placów zabaw, jednego wodnego z zamgławiaczami, drugiego oddalonego nieco od niecek basenowych, gdzie ustawiono suchą zjeżdżalnię z siatkami do wspinania, zaprojektowane w formie barwnego statku.

Na terenie wokół basenów posadzono łącznie 1227 roślin. W tym 309  krzewów ozdobnych, 180 krzewów szpalerowych, 428 traw i bylin, 310 roślin cebulowych.
Teren po rekultywacji zyskał 2719,08 m2 trawników. Na terenie zainstalowano różnej wysokości kamienne gabiony w naturalny sposób dopełniające przestrzeń pomiędzy istniejącymi drzewami i alejkami.

Celem modernizacji terenu basenu kąpielowego było unowocześnienie obiektu i stworzenie optymalnych warunków dla wypoczynku. Mieszkańcy Warszawy
i okolic otrzymują  atrakcyjne  miejsce  zarówno architektonicznie, jak też pod względem przyrodniczym,  jednocześnie nawiązujące do leśnego charakteru Parku Kultury.

Zmodernizowany kompleks basenowy  tworzy spójną przestrzeń wraz z poprzednimi  inwestycjami w Parku Kultury w Powsinie: otwartym  jesienią 2018 roku placem gier z 18-dołkowym torem do minigolfa, boiskami do gier zespołowych i  posadowionym wśród drzew placem zabaw, służącym  gościom Parku Kultury od czerwca 2018 roku.

Basen kąpielowy w Parku Kultury w Powsinie składa się  z:

  • basenu głównego o wymiarach 25 m x 12,5 m i głębokości od 1,0 m do 1,8 m wyposażonego w spiralną zjeżdżalnię o długości 25 m
  • brodzika dla dzieci o wymiarach 16,5 m x 8,5 m  i głębokości do 0,4 m
  • placu wodnego z atrakcjami wodnymi
  • suchego placu zabaw w kształcie statku
Skip to content