Korty tenisowe

Prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z obiektów <kliknij link>

Zespół kortów tenisowych usytuowany jest przy pawilonie rekreacyjno-sportowym. W kompleksie są dostępne dwa korty odkryte o nawierzchni naturalnej oraz dwa kryte o nawierzchni syntetycznej.

Korty po przeprowadzeniu gruntownej modernizacji zostanały udostępnione  2 stycznia 2018 roku. W zmodernizowanym obiekcie nastąpiło wiele zmian, od nawierzchni po pokrycie hali. Nowe korty ogrzewane są  cichymi nagrzewnicami gazowymi a powłoka posiada świetliki umożliwiające grę w dzień bez potrzeby używania sztucznego światła. Wieczorem odpowiednie doświetlenie zapewniają reflektory w technologii LED.

Widok na ceglane krty do tenisa
Nowe korty tenisowe

Godziny otwarcia

Poniedziałek-piątek:
8.00-21.00

Soboty, niedziele i święta:
8.00-19.00

Informacje i rezerwacje

Recepcja pawilonu:

tel. +48 22 649 45 75

tel. +48 22 648 48 11 wew. 125

tel. kom. 723 245 910

e-mail: pawilon@parkpowsin.pl

Cennik ( obowiązuje od 17 października 2022 roku)

Rodzaj kortu
Poniedziałek – piątek do godz. 16.00 Poniedziałek – piątek po godz. 16.00 Soboty, niedziele i święta
Nawierzchnia ceglana
(obowiązuje w okresie maj – wrzesień)
50 PLN 60 PLN 60 PLN
Nawierzchnia syntetyczna
(obowiązuje w okresie maj – wrzesień)
75 PLN 75 PLN 75 PLN
Nawierzchnia syntetyczna
(obowiązuje w okresie październik – kwiecień)
115 PLN 115 PLN 115 PLN

Weterani zamieszkujący teren m.st. Warszawy – ulga w wysokości 10% od cen podstawowych

Akceptujemy płatność kartami płatniczymi.

Rezerwacja stała (abonament)

  •  umożliwia korzystanie z kortów ze zniżką 10 PLN (od ceny podstawowej) za godzinę. Abonament – stała rezerwacja jednej i tej samej godziny w tygodniu, przez okres minimum jednego miesiąca, co najmniej 3 terminy, opłacone z góry.
  • Usługi dodatkowe:
    • Wynajęcie rakiety do tenisa – 10 PLN/ 1 godzina
    • Wynajęcie kosza z piłkami – 10 PLN/ 1 godzina
    • Posiadacze karty FITPROFIT  po jej okazaniu mogą skorzystać ze zniżki 15 zł od ceny wynajęcia kortu zgodnej z cennikiem (raz dziennie jedna godzina)Honorujemy Pakiet Medicover Sport- 15 zł zniżki na zakupioną usługę

REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych oraz postępowania na ich terenie.
2. Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z jego akceptacją.
3. Korty tenisowe są ogólnodostępnym obiektem m.st Warszawy zarządzanym przez Park Kultury w Powsinie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Maślaków 1. W skład wchodzą dwa korty otwarte z naturalną nawierzchnią i dwa korty kryte ze sztuczną nawierzchnią trawiastą.
4. Park Kultury w Powsinie zapewnia obsługę kortów tenisowych, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń kortów tenisowych oraz pobiera opłatę za korzystanie z kortów.
5. Korty tenisowe czynne są w godzinach pracy pawilonu rekreacyjno-sportowego. Sezon letni trwa od 1.05 do 30.09 a sezon zimowy od 1.10 do 30.04 W sprzyjających warunkach pogodowych okres letni może zostać wydłużony.
6. Korzystający z kortów tenisowych oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego.

§ 2. Zasady korzystania z kortów tenisowych

7. Decyzję o dopuszczeniu Użytkownika do gry na korcie tenisowym podejmuje każdorazowo pracownik Parku Kultury w Powsinie.
8. Pracownik Parku Kultury w Powsinie jest upoważniony do włączenia oświetlenia i ogrzewania na kortach (oświetlenie i ogrzewanie może być włączone tylko na korcie tenisowym, gdzie zostały wykupione godziny gry).
9. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
a) dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego przed wejściem do obiektu oraz dezynfekcji rąk dostępnymi środkami dezynfekcyjnymi przed każdorazowym podejściem do recepcji,
b) zasłaniania twarzy, z wyłączeniem czasu przebywania na korcie,
c) przestrzegania zasad zachowania dystansu minimum 2 metry podczas przerwy i 5 metrów podczas gry,
d) opuszczenia obiektu punktualnie po zakończeniu rezerwacji,
e) gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego,
f) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych pracowników obsługujących korty tenisowe,
g) zachowania czystości i porządku,
h) niezakłócania gry innym osobom korzystającym z kortów tenisowych,
i) zasiatkowania kortu tenisowego po zakończeniu gry i opuszczenia go po upływie zarezerwowanego czasu gry,
j) bezzwłocznego poinformowania pracowników obsługi hali tenisowej o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach oraz o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne,
10. Użytkownikom kortów w hali tenisowej zabrania się:
a) niszczenia sprzętu, przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu,
b) wnoszenia i spożywania na terenie hali tenisowej i kortów otwartych napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu.
c) zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i psychotropowych,
d) przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych,
e) przebywania na terenie kortów ze zwierzętami,
f) używanie wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe,
g) wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów na pole gry niezwiązanych z uprawianą dyscypliną sportową oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją

§ 3. Dokonywanie rezerwacji i opłat za korzystanie z kortów tenisowych

11. Rezerwacji można dokonać wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 22 649 45 75. Wejście do budynku pawilonu rekreacyjno-sportowego jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji, nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem biegu rezerwacji. W przypadku dokonania rezerwacji wielu godzin rozliczenie za zarezerwowane godziny zostanie przygotowane i przekazane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
12. W recepcji można wyłącznie dokonać opłaty za zarezerwowane usługi.
13. Gra na kortach jest możliwa w następujących godzinach (czas korzystania z kortu):

Lp. korty syntetyczne korty ceglane
1. 7:45-8:45 8:15-9:15
2. 9:00-10:00 9:30-10:30
3. 10:15-11:15 10:45-11:45
4. 11:30-12:30 12:00-13:00
5. 12:45-13:45 13:15-14:15
6. 14:00-15:00 14:30-15:30
7. 15:15-16:15 15:45-16:45
8. 16:30-17:30 17:00-18:00
9. 17:45-18:45 18:15-19:15
10. 19:00-20:00* 19:30-20:30*
11. 20:15-21:15*

*Godziny dostępne w dni powszednie.
14. W przypadku dokonania rezerwacji więcej niż jednej godziny (np. 2 godziny zegarowe) przez tą samą grupę osób, grę można kontynuować bez przerwy technicznej.
15. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych ustala Dyrektor Park Kultury w Powsinie w formie Cennika, który dostępny jest na stronie internetowej www.parkpowsin.pl.
16. Opłatę za określony czas korzystania z kortu tenisowego należy uiścić w całości przed wejściem na kort tenisowy w recepcji pawilonu.
17. Czas korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry, zasiatkowanie kortu tenisowego przez Użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu tenisowego. Użytkownicy są zobowiązani do punktualnego opuszczenia kortów w celu wykonania przez obsługę niezbędnej dezynfekcji urządzeń.
18. Rezerwacji pojedynczej można dokonać maksymalnie z tygodniowym wyprzedzeniem.
19. Stałej rezerwacji można dokonać na miesiąc, bądź też na cały sezon.
20. Opłata za rezerwację stałą płatna jest z góry za cały miesiąc zarezerwowanych godzin, nie później niż do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc rezerwacji.
21. W przypadku nieopłacenia rezerwacji stałej, rezerwacja zostanie anulowana.
22. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych.
23. Każdy użytkownik ma prawo do odwołania nie ponosząc kosztów:
a) 1 godziny w ciągu miesiąca, jeżeli ma zarezerwowane do 10 godzin stałych,
b) 2 godzin w ciągu miesiąca, jeżeli ma zarezerwowane do 20 godzin stałych,
c) 3 godzin w ciągu miesiąca, jeżeli ma zarezerwowane do 30 godzin stałych,
d) 4 godzin w ciągu miesiąca, jeżeli ma zarezerwowane do 40 godzin stałych,
e) 5 godzin w ciągu miesiąca, jeżeli ma zarezerwowane do 50 godzin stałych,
f) 6 godzin w ciągu miesiąca, jeżeli ma zarezerwowane powyżej 50 godzin stałych.
24. Jeżeli odwołanie rezerwacji nastąpi po terminie określonym w pkt. 22 lub ilość odwołań przekroczy ilość określoną w pkt. 23lub klient nie zgłosi się w zarezerwowanym czasie, rezerwację traktuję się jako zrealizowaną. W przypadku wykorzystania rezerwacji przez inną osobę, rezerwacja będzie traktowana jako prawidłowo odwołana. Prawidłowo odwołane rezerwacje stałe, za które została wniesiona opłata, będą zaliczane na poczet następnego miesiąca, lub w płatnościach za rezerwacje bieżące. W przypadku rezerwacji bieżących rozliczane będą według cen podstawowych, tzn. bez ulg stosowanych przy dokonywaniu rezerwacji stałej.
25. Osoby nieregulujące naliczonych opłat za zarezerwowane, a nieodwołane prawidłowo godziny nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.
26. Rezerwacje stałe, które będą wykorzystywane mniej niż w 50% w okresie kwartału, będą anulowane i udostępnione innym użytkownikom, z wyłączeniem sytuacji określonej w pkt 28.
27. Park Kultury w Powsinie uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Użytkownik, który dokonał rezerwacji nie stawi się na korcie tenisowym o zarezerwowanej godzinie oraz nie powiadomi Parku Kultury w Powsinie o możliwym spóźnieniu.
28. Park Kultury w Powsinie zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Park Kultury w Powsinie nie ponosi odpowiedzialności i których nie można było przewidzieć oraz z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.
29. W przypadku znacznego pogorszenia się warunków atmosferycznych (uniemożliwiających grę) po wejściu na obiekt, odpłatność zostanie obliczona proporcjonalnie do faktycznego czasu korzystania.

§ 4 Dane osobowe

Park Kultury w Powsinie przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej rozporządzeniem/RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawie swoich danych osobowych można skontaktować się mailowo: ochrona.danych@parkpowsin.pl bądź listownie z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem: https://www.parkpowsin.pl/polityka-prywatnosci/ Więcej informacji można również uzyskać drogą mailową: sekretariat@parkpowsin.pl bądź listownie. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora lub przekazywane mediom.

§ 5 Postanowienia końcowe

30. Hale tenisowe oraz teren obiektu są monitorowane w sposób ciągły.
31. Na jednym korcie może przebywać do 4 osób i 1 trener.
32. WC w budynku pawilonu rekreacyjno-sportowego jest dostępne wyłącznie dla osób korzystających z usług pawilonu.
33. Pracownicy będą dokonywali wyrywkowych kontroli i w przypadku niestosowania się do regulaminu, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz obowiązków związanych z wprowadzonym stanem epidemii, wzywali służby uprawnione do egzekwowania przepisów prawa.
34. Recepcja nie przyjmuje do przechowania żadnych rzeczy należących do użytkowników.
35. W przypadku organizowania zajęć sportowych, obowiązek poinformowania o zasadach opisanych w niniejszym regulaminie spoczywa na organizatorze zajęć.
36. Park Kultury w Powsinie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z obiektu, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.
37. Użytkownicy obiektu odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie wyrządzone szkody.
38. Skargi i wnioski można składać osobiście w sekretariacie Parku Kultury w Powsinie za pośrednictwem e-mail: sekretariat@parkpowsin.pl lub pocztą na adres Park Kultury w Powsinie ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa.
39. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora Parku Kultury w Powsinie.
40. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Skip to content