Plac zabaw

Plac zabaw w Parku Kultury w Powsinie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodu regularnego z fontanną i wypożyczalni sprzętu sportowego. Teren o powierzchni niemal 4 000 metrów kwadratowych oferuje liczne urządzenia zabawowe. Do dyspozycji są zestawy zabawowe, zestaw integracyjny, huśtawki, zjeżdżalnie, bujaki, trampoliny, linarium oraz tyrolka. W północnej części placu został udostępniony kącik muzyczny z bębnami, dzwonami oraz ksylofonem, natomiast w południowej ściana do rysowania kredą oraz miejsce do gier podwórkowych.

Dla starszych dzieci została zorganizowana strefa do work-out.

Plac zabaw został ponadto wyposażony w mały amfiteatr służący występom i animacjom oraz źródełko wody pitnej. Do dyspozycji zostały oddane rozległe tereny trawiaste służące piknikowaniu i wypoczynkowi.

Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiącym, nawierzchnia pod urządzeniami zabawowymi została ułożona ze zmiękczonych zrębków drewnianych.

 

Rodzicu/Opiekunie przed skorzystaniem z placu zabaw zapoznaj się i przestrzegaj wytycznych GIS:

  1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
  2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
  3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
  4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
  5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
  6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
  7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
  8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
  9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
plakat informujący o konieczności zachowania minimum 2 metrów dystansu
plakat informujący o dezynfekcji rąk prezd wejściem na teren placu zabaw
atrakce na placu zabaw
plac zabaw, domek ze zjezdzalnią

Godziny otwarcia

Plac zabaw dla dzieci jest czynny do zmierzchu.

Informacje i rezerwacje

Recepcja pawilonu:

tel. +48 22 648 48 11

Skip to content