Sauna

Prosimy pamiętać o podstawowych zasadach podczas korzystania z sauny:

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna.

Podczas korzystania z sauny użytkownicy zobowiązani są do używania własnych ręczników w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z wyposażeniem oraz do założenia klapek.

 

Sauna fińska znajduje się na parterze pawilonu rekreacyjno-sportowego. Gorące powietrze, woda i relaks to zdrowa, odmładzająca kuracja.

Zabieg termiczny zapewniający rozluźnienie mięśni i odprężenie psychiczne, nabranie odporności fizycznej i ogólny wypoczynek. Czas zabiegu to 40-60 min.

Na pomieszczenie sauny składa się sauna właściwa z temperaturą maksymalną 110˚C, częścią wypoczynkową z wygodnymi leżankami, oraz częścią prysznicową wyposażoną w m.in. wiadro prysznicowe służące szybkiemu schłodzeniu po wyjściu z sauny.

Sauna jest każdorazowo rezerwowana dla indywidualnego użytkownika, co pozwala czuć się swobodnie podczas pobytu.

Godziny otwarcia

Usługa dostępna od 13 lutego 2021 r.

Poniedziałek-piątek:
9.00-21.00

Soboty, niedziele i święta:
9.00-19.00

Informacje i rezerwacje

Recepcja pawilonu:

tel. +48 22 649 45 75

tel. +48 22 648 48 11 wew. 125

tel. kom. 723 245 910

e-mail: pawilon@parkpowsin.pl

Cennik

Rodzaj usługi Cena podstawowa   
cena brutto
Sauna – wejście jednorazowe (trwające do 60 minut) 40,00 zł
Sauna – wejście dla osoby towarzyszącej- bilet ważny wraz z biletem jednorazowym. Możliwość zakupu maksymalnie 3 biletów. 15,00 zł

Weterani zamieszkujący teren m.st. Warszawy – ulga w wysokości 10%

Akceptujemy karty multisport na saunieAkceptujemy karty Multisport:
  • możliwość skorzystania z jednej, dowolnie wybranej usługi podczas jednej wizyty w obiekcie
  • czas korzystania z usługi wynosi 60 minut
  • wymagana wcześniejsza rezerwacja telefoniczna na saunę
  • możliwość dokonania rezerwacji na saunę 3 razy w tygodniu
  • z kartą dopłata 10 zł do usługi

 

Akceptujemy karty fitprofit na saunie

Akceptujemy karty FitProfit i FitSport:

  • czas korzystania z usługi wynosi 60 minut
  • wymagana wcześniejsza rezerwacja telefoniczna na saunę
  • możliwość dokonania rezerwacji na saunę raz dziennie

Akceptujemy pakiet Medicover Sport – z kartą dopłata 15 zł za usługę

 

Regulamin sauny

Niniejszy regulamin (zwany dalej regulaminem) obowiązuje w saunie pawilonu rekreacyjno-sportowego prowadzonego przez Park Kultury w Powsinie jednostkę budżetową m.st. Warszawy przy ul. Maślaków 1 02-973 Warszawa.

§ 1. Ogólne zasady korzystania z sauny

1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.
2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
3. Obowiązuje wcześniejsza telefoniczna rezerwacja (22 649 45 75).
4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
5. Podczas korzystania z sauny użytkownicy zobowiązani są do używania własnych ręczników w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z wyposażeniem oraz założenia klapek.
6. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
7. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
8. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
9. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
10. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
11. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.
12. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła.
13. Na teren sauny zabrania się: wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu, wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych, wnoszenia napojów alkoholowych, nie obyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe, palenia tytoniu, niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
14. Po pobycie w saunie nie zaleca się wysiłku fizycznego.
15. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie nacisnąć przycisk alarmowy.
16. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
– bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
– osobom z chorobami krążenia,
– osobom chorującym na cukrzycę,
– osobom nietrzeźwym,
– kobietom ciężarnym,
– kobietom w czasie menstruacji.
17. Korzystanie z sauny jest równoznaczne akceptacją regulaminu.
18. Park Kultury w Powsinie nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.

§ 2 Dane osobowe

Park Kultury w Powsinie przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej rozporządzeniem/RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawie swoich danych osobowych można skontaktować się mailowo: ochrona.danych@parkpowsin.pl bądź listownie z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem: https://www.parkpowsin.pl/polityka-prywatnosci/ Więcej informacji można również uzyskać drogą mailową: sekretariat@parkpowsin.pl bądź listownie. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora lub przekazywane mediom.

§ 3 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
2. O wszelkich zmianach treści regulaminu Park Kultury w Powsinie będzie informował użytkowników niezwłocznie po ich wprowadzeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Zmiana cennika pozostaje bez wpływu na zobowiązania finansowe użytkowników, którzy wykupili karnet po uprzednio stosowanej przez Park Kultury w Powsinie cenie. Nowy cennik będzie miał zastosowanie dopiero do karnetów wykupywanych na nowy okres rozliczeniowy

Skip to content