Park w Powsinie tło

Dostawa elementów małej architektury stanowiącej wyposażenie Parku Kultury w Powsinie

Dostawa elementów małej architektury stanowiącej wyposażenie Parku Kultury w Powsinie

Data ogłoszenia: 24.08.2017
Termin składania ofert/wniosków: 05.09.2017 godzina: 9:30
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem elementów małej architektury stanowiącej wyposażenie Parku Kultury w Powsinie.

Pytania i odpowiedzi

Wyniki postępowania

Skip to content