Park w Powsinie tło

Dostosowanie serwisu internetowego do standardu WCAG 2.1

Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem do złożenia oferty na dostosowanie serwisu internetowego do standardu WCAG 2.1

Data ogłoszenia 29.07.2020 r.
Termin składania ofert: 05.08.2020 g: 14:00

Treść ogłoszenia:

Wyniki postępowania:

W prowadzonym postępowaniu na dostosowanie serwisu internetowego do standardu WCAG 2.1 wpłynęły następujące oferty:

  1. Partium Sp. z o.o.  Nowa Iwiczna z ceną 5 300 zł brutto
  2. Smartbees Sp. z o.o.  Opole z ceną 10 000 zł brutto
  3. Vavatech Sp. z o.o.  Warszawa z ceną 14 760 zł brutto
  4. Agencja reklamowa Brandbay.pl Sp. z o.o.  Kraków z ceną 6025,77 brutto
  5. SOFF Paweł Szynkiewicz Warszawa z ceną 10 086 zł brutto
  6. Transition Technologies PSC Sp. z o.o.  Łódź z ceną 115 620,00 zł brutto

W wynik przeprowadzenia oceny złożonych ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę Partium Sp. z o.o.  Nowa Iwiczna z ceną 5 300 zł brutto.

Skip to content