Park w Powsinie tło

Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie – etap II – modernizacja boisk i mini golfa. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie – etap II – modernizacja boisk i mini golfa. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Data ogłoszenia: 4.04.2018
Termin składania ofert/wniosków: 19.04.2018 godzina: 8:45 Uwaga zmiana terminu otwarcia ofert! Aktualny termin  składania ofert to 23 kwietnia 2018 r. godz. 8:15, termin otwarcia ofert 23 kwietnia 2018 r. godz. 8:30.
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie – etap II – modernizacja boisk i mini golfa.

Wizja lokalna:

W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca powinien dokonać wizji obiektu, którego dotyczy zakres udzielanego zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu robót zobowiązani są w terminie do dnia 12 kwietnia 2018 r. do godziny 10.00 przesłać w formie elektronicznej lub faksem (na adres @ lub fax podany w pkt. 5.1. SIWZ) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udział  w wizji. Ze strony wykonawcy mogą przybyć maksymalnie trzy osoby. Zamawiający informuje, że wizji terenu prowadzenia robót można dokonać w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godzinie 12.00. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Dyrektora.

Dokumenty do pobrania:

Projekt

Pytania i odpowiedzi

Wyniki postępowania

 

Skip to content