Park w Powsinie tło

Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Data ogłoszenia: 23.10.2017
Termin składania ofert/wniosków: 14.11.2017 godzina: 11:30
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie.

Wizja lokalna:

W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca powinien dokonać wizji obiektu, którego dotyczy zakres udzielanego zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu robót zobowiązani są w terminie do dnia 27 października 2017 r. do godziny 10.00 przesłać w formie elektronicznej lub faksem (na adres @ lub fax podany w pkt. 5.1. SIWZ) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udział  w wizji. Ze strony wykonawcy mogą przybyć maksymalnie trzy osoby. Zamawiający informuje, że wizji terenu prowadzenia robót można dokonać w dniu 27 października 2017 r. o godzinie 12.00. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Dyrektora.

Uwaga! W dniu 30.10.2017 nastąpiły zmiany w specyfikacji zamówienia. Prosimy o zapoznanie się z plikami załączonymi  pod hasłem “uzupełnienie” i odpowiedzi na zadane pytania znajdujące się poniżej.

Projekt

Pytania i odpowiedzi

Wyniki postępowania

Skip to content