Park w Powsinie tło

Ochrona osób i mienia na terenie Parku Kultury w Powsinie. Ogłoszenie o zamówieniu

Ochrona osób i mienia na terenie Parku Kultury w Powsinie. Ogłoszenie o zamówieniu

Data ogłoszenia: 20.11.2019
Termin składania ofert/wniosków: 28.11.2019 godzina: 8:00
Tryb zamówienia: zamówienie na usługi społeczne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na całodobowej ochronie terenu i mienia zlokalizowanego  na terenie Parku Kultury w Powsinie oraz ochronie osób legalnie tam przebywających.

Wizja lokalna:

W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca powinien dokonać wizji obiektu, którego dotyczy zakres udzielanego zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu zobowiązani są w terminie do dnia 22 listopada 2019 r. do godziny 9.00 przesłać w formie elektronicznej lub faksem (na adres @ podany w pkt. 5.1. SIWZ) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udział  w wizji. Zamawiający informuje, że wizji terenu  można dokonać w dniu 22 listopada 2019 r. o godzinie 10.00. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Dyrektora.

Pytania i odpowiedzi

Wyniki postępowania

Skip to content