Park w Powsinie tło

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie dwóch studni zastępczych wraz z instalacją towarzyszącą. Ogłoszenie o zamówieniu

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie dwóch studni zastępczych wraz z instalacją towarzyszącą. Ogłoszenie o zamówieniu

Data ogłoszenia: 07.07.2020
Termin składania ofert/wniosków: 22.07.2020
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania wodociągu wraz z instalacją towarzyszącą oraz wywiercenia dwóch studni zastępczych. Dokumentacja projektowa musi uwzględniać zatwierdzony projekt robót geologicznych.

Dodatkowe informacje:

Zamawiający informuje, o możliwości dokonania wizji miejsca prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia. Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu robót zobowiązani są w terminie do dnia 13 lipca 2020 r. do godziny 16.00 przesłać w formie elektronicznej lub faksem (na adres @ lub fax podany w pkt. I SIWZ) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Zamawiający informuje, że wizji terenu prowadzenia robót z udziałem przedstawiciela Zamawiającego będzie można dokonać w dniu 14 lipca 2020 r. o godzinie 13.00. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Dyrektora.

W przypadku gdy wykonawca zainteresowany ubieganiem się o uzyskanie zamówienia nie może przybyć w wyżej wskazanym terminie, Zamawiający informuje, że teren Parku Kultury w Powsinie na którym planowane są roboty objęte przedmiotem zamówienia jest powszechnie dostępny we wszystkie dni tygodnia w godzinach 7 – 19.

Pytania i odpowiedzi

Wyniki postępowania

Skip to content