Park w Powsinie tło

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie dwóch studni zastępczych wraz z instalacją towarzyszącą. Ogłoszenie o zamówieniu

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie dwóch studni zastępczych wraz z instalacją towarzyszącą. Ogłoszenie o zamówieniu

Data ogłoszenia: 16.10.2020
Termin składania ofert/wniosków: 3.11.2020 6.11.2020 godzina 8:00
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania wodociągu wraz z instalacją towarzyszącą oraz wywiercenia dwóch studni zastępczych. Dokumentacja projektowa musi uwzględniać zatwierdzony projekt robót geologicznych.

Dodatkowe informacje:

Zamawiający informuje, że teren Parku Kultury w Powsinie na którym planowane są roboty objęte przedmiotem zamówienia jest powszechnie dostępny we wszystkie dni tygodnia w godzinach 7 – 19.

Pytania i odpowiedzi

Wyniki postępowania

Skip to content