Park w Powsinie tło

Przebudowa otwartego basenu kąpielowego i zespołu brodzików wraz z infrastrukturą. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Przebudowa otwartego basenu kąpielowego i zespołu brodzików wraz z infrastrukturą. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Data ogłoszenia: 16.07.2018
Termin składania ofert/wniosków: 03.08.2018 godzina: 8:15 Zmiana terminu składania ofert 17.08.2018 godzina 8:15
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa otwartego basenu kąpielowego i zespołu brodzików wraz z infrastrukturą.

 

Wizja lokalna:

W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca powinien dokonać wizji obiektu, którego dotyczy zakres udzielanego zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu robót zobowiązani są w terminie do dnia 23 lipca 2018 r. do godziny 10.00 przesłać w formie elektronicznej lub faksem (na adres @ lub fax podany w pkt. 5.1. SIWZ) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udział  w wizji. Ze strony wykonawcy mogą przybyć maksymalnie trzy osoby. Zamawiający informuje, że wizji terenu prowadzenia robót można dokonać w dniu 23 lipca 2018 r. o godzinie 12.00. Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Dyrektora.

Dokumenty do pobrania:

Projekt

Pytania i odpowiedzi

Wyniki postępowania

Skip to content