Park w Powsinie tło

Budowa toalety w Parku Kultury w Powsinie przy ul. Maślaków 1 – ogłoszenie o zamówieniu

Budowa toalety w Parku Kultury w Powsinie przy ul. Maślaków 1 – ogłoszenie o zamówieniu

Data ogłoszenia: 21.11.2018
Termin składania ofert: 07.12.2018 godzina: 8:15
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa toalety w Parku Kultury w Powsinie przy ul. Maślaków 1

Wizja lokalna:

W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonawca powinien dokonać wizji obiektu, którego dotyczy zakres udzielanego zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przedstawiciele wykonawców zainteresowani udziałem w wizji terenu robót zobowiązani są w terminie do dnia 27 listopada 2018 r. do godziny 10.00 przesłać w formie elektronicznej lub faksem (na adres @ lub fax podany w pkt. I. SIWZ) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę firmy wraz z adresem. Osoby nie zgłoszone mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu i nie wziąć udział  w wizji. Ze strony wykonawcy mogą przybyć maksymalnie trzy osoby. Zamawiający informuje, że wizji terenu prowadzenia robót można dokonać w dniu 27 listopada 2018 r. o godzinie 12.00.  Zbiórka w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Dyrektora Parku Kultury w Powsinie.

 

Dokumenty do pobrania:

Projekt

Pytania i odpowiedzi

Wyniki postępowania

Skip to content