Park w Powsinie tło

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych na potrzeby Parku Kultury w Powsinie

Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem do złożenia oferty na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych na potrzeby Parku Kultury w Powsinie

Data ogłoszenia 07.06.2019 r.
Termin składania ofert: 14.06.2019 g: 10:00

Treść ogłoszenia:

Wyniki postępowania:

Skip to content