ZASADY DOSTĘPNOŚCI OBIEKTÓW REKREACYJNO - SPORTOWYCH

Zasady korzystania z obiektów Parku Kultury w Powsinie

Wytyczne w zakresie korzystania z infrastruktury rekreacyjno-sportowej Parku Kultury w Powsinie

Pawilon rekreacyjno-sportowy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 21:20, w soboty i święta w godzinach 7:45-18:50
Sauna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 21:00, w soboty i święta w godzinach 9:00-19:00
Wypożyczalnia sprzętu sportowego jest czynna codziennie w godzinach od  12:00 do 19:00.
Plac gier jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 20:00, w soboty i święta w godzinach 9:00-19:00
Osoby chcące skorzystać z kortów tenisowych, boisk do siatkówki plażowej oraz siatkówki rezerwują telefonicznie wybrane godziny, których dostępność potwierdza recepcja. Podczas wizyty w recepcji należy dokonać wyłącznie płatności za zarezerwowane usługi. Zalecamy dokonywanie płatności za pomocą kart płatniczych.

Pawilon rekreacyjno-sportowy (zasady ogólne)

Przebywanie w budynku możliwe jest wyłącznie w celu dokonania płatności za zarezerwowane usługi lub skorzystania z oferty pawilonu.

Pracownicy obsługują klientów wyposażeni w maseczki lub przyłbice oraz jednorazowe rękawiczki. Po każdym kliencie dezynfekują ladę recepcyjną.  Klienci podczas pobytu w budynku są zobowiązani do zakrywania twarzy, twarz można odkryć wyłącznie podczas gry na korcie, ćwiczeń na siłowni, pobytu w saunie.
Klienci są zobowiązani do dezynfekcji rąk dostępnymi środkami dezynfekującymi przed podejściem do recepcji.
Toalety i szatnie są dostępne jedynie dla osób korzystających z usług pawilonu rekreacyjno-sportowego.  Ze względu na ograniczoną przestrzeń, z szatni jednocześnie może korzystać jedna osoba.
W czasie przerw technicznych pomiędzy kolejnymi użytkownikami, pracownicy dezynfekują pomieszczenia i urządzenia.

Korty tenisowe

Możliwość rezerwacji kortów w następujących godzinach:

korty syntetyczne korty ceglane
1 7:45-8:45 8:15-9:15
2 9:00-10:00 9:30-10:30
3 10:15-11:15 10:45-11:45
4 11:30-12:30 12:00-13:00
5 12:45-13:45 13:15-14:15
6 14:00-15:00 14:30-15:30
7 15:15-16:15 15:45-16:45
8 16:30-17:30 17:00-18:00
9 17:45-18:45 18:15-19:15
10 19:00-20:00* 19:30-20:30*
11 20:15-21:15*  

*Godziny dostępne od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych

Na jednym korcie może przebywać do 4 osób i  1 trener.

W przypadku dokonania rezerwacji wielu godzin rozliczenie za zarezerwowane godziny zostanie przygotowane i przekazane telefonicznie lub poprzez e-mail.

W przypadku dokonania rezerwacji więcej niż jednej godziny (np. 2 godziny zegarowe) przez tą samą grupę osób, grę można kontynuować bez przerwy technicznej.

Wstęp do budynku pawilonu rekreacyjno-sportowego mają wyłącznie osoby, z potwierdzoną rezerwacją lecz nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej godziny.

Podczas gry zaleca się grę bez zmian stron, zbieranie piłek przy pomocy tub lub rękawiczek ochronnych, przestrzeganie zasad zachowania dystansu minimum 2 metry podczas przerwy i 5 metrów podczas gry.

Siłownia (usługa niedostępna od 17 października 2020 roku)

W siłowni może przebywać jednocześnie do 4 osób.

Użytkownicy przed przyjściem do siłowni rezerwują telefonicznie (22 649 45 75) termin, w którym chcą skorzystać z siłowni. Przyjście bez rezerwacji, może skutkować brakiem możliwości wejścia na siłownię, do czasu zwolnienia się miejsca.

Recepcja potwierdza dostępność obiektu.

Ćwiczenia w siłowni wykonywane są z wykorzystaniem ręcznika. Zaleca się ćwiczenie w rękawiczkach sportowych.

W pomieszczeniach siłowni jest dostępny płyn do dezynfekcji, którym użytkownik każdorazowo dezynfekuje sprzęt po jego użyciu.

Kręgielnia

W kręgielni w jednym czasie może przebywać jednocześnie jedna grupa osób (maksymalnie 8 osób)

Użytkownicy przed przyjściem do kręgielni rezerwują telefonicznie (22 649 45 75) termin, w którym chcą skorzystać z kręgielni.

W pomieszczeniu kręgielni dostępne są płyny do dezynfekcji rąk i kul.

Wstęp do budynku pawilonu rekreacyjno-sportowego mają wyłącznie osoby, z potwierdzoną rezerwację lecz nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej godziny.

Sauna (usługa niedostępna od 17 października 2020 roku)

W saunie może przebywać jednocześnie 1 osoba lub osoby wspólnie gospodarujące.

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna (22 649 45 75).

Podczas korzystania z sauny użytkownicy zobowiązani są do używania własnych ręczników w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z wyposażeniem oraz do założenia klapek.

Wstęp do budynku pawilonu rekreacyjno-sportowego mają wyłącznie osoby, z potwierdzoną rezerwację lecz nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej godziny.

Plac gier

Niedozwolone jest przebywanie na terenie kibiców. Na terenie mogą przebywać osoby korzystające z infrastruktury rekreacyjno-sportowej z zachowaniem dystansu społecznego.

Boiska do siatkówki (zwykłej i plażowej)

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna boisk (22 649 45 75)

Wstęp do budynku pawilonu rekreacyjno-sportowego mają wyłącznie osoby, z potwierdzoną rezerwacją lecz nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem biegu rezerwacji boiska celem dokonania opłaty za rezerwację i pobrania/oddania sprzętu.

Sprzęt do gry w siatkówkę jest dezynfekowany po każdym wypożyczeniu przez pracowników pawilonu.

Pracownicy będą dokonywali wyrywkowych kontroli i w przypadku niestosowania się do zaleceń wzywali służby uprawnione do egzekwowania przepisów prawa. Niedozwolone jest przebywanie na terenie kibiców.

Mini golf 

Osoby chcące wypożyczyć sprzęt do mini golfa upewniają się telefonicznie o dostępności torów w recepcji pawilonu rekreacyjno-sportowego. Wstęp do budynku pawilonu-rekreacyjno-sportowego możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia o możliwości wypożyczenia sprzętu.

Wypożyczający ma obowiązek zgłoszenia ilości osób, z którymi będzie korzystał z mini golfa niezależnie  od ilości sprzętu, który wypożyczy.

Sprzęt do gry w mini golfa jest dezynfekowany po każdym wypożyczeniu przez pracowników pawilonu.

Na torze do mini golfa należy zachowywać minimum 2 metry dystansu. Zaleca się zachowanie odstępu minimum jednego pola do gry w mini golfa pomiędzy różnymi grupami grających.

Wypożyczalnia sprzętu sportowego (tenis stołowy i leżaki) – obiekt nieczynny w okresie zimowym.

W budynku wypożyczalni jednocześnie może przebywać tylko jedna osoba.

Klienci są zobowiązani do dezynfekcji rąk dostępnymi środkami dezynfekującymi przed podejściem do punktu  obsługi.

Przy stołach do tenisa stołowego może przebywać wyłącznie tyle osób ile prowadzi rozgrywkę (single, deble). Nie ma możliwości kibicowania podczas gry.

Wypożyczone leżaki w trakcie korzystania należy przykryć własnym ręcznikiem.

Ośrodek Wypoczynkowy

Wstęp na teren ośrodka  jest możliwy jedynie po dokonaniu i potwierdzeniu rezerwacji (telefonicznie pod numerem 22 648 09 35 lub poprzez e-mail: domki@parkpowsin.pl).

Rezerwacje noclegów są możliwe wyłącznie dla gości spełniających warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podczas wizyty w recepcji należy dokonać wyłącznie płatności za dokonaną rezerwację. Zalecamy dokonywanie płatności za pomocą kart płatniczych. W recepcji może przebywać tylko 1 osoba.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego osób niezameldowanych.

 

Klienci są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz zakrycia twarzy przed wejściem do recepcji.

Po zakończeniu rezerwacji, domek jest poddawany dezynfekcji z zachowaniem 24 godzinnej karencji przed przyjęciem kolejnych gości.

Plac zabaw (aktualizacja 18.06.2020)

Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).

Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).

W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.

Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).

Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.

Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.

W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.

W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.

Skip to content