ZASADY DOSTĘPNOŚCI OBIEKTÓW REKREACYJNO - SPORTOWYCH

Zasady korzystania z obiektów Parku Kultury w Powsinie

Wytyczne w zakresie korzystania z infrastruktury rekreacyjno-sportowej Parku Kultury w Powsinie

Pawilon rekreacyjno-sportowy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 21:20, w soboty i święta w godzinach 7:45-18:50
Sauna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 21:00, w soboty i święta w godzinach 9:00-19:00
Wypożyczalnia sprzętu zimowego jest czynna codziennie w godzinach od  8:00 do 19:00.
Osoby chcące skorzystać z kortów tenisowych, boisk do siatkówki plażowej oraz siatkówki rezerwują telefonicznie wybrane godziny, których dostępność potwierdza recepcja. Podczas wizyty w recepcji należy dokonać wyłącznie płatności za zarezerwowane usługi. Zalecamy dokonywanie płatności za pomocą kart płatniczych.

Pawilon rekreacyjno-sportowy (zasady ogólne)

Przebywanie w budynku możliwe jest wyłącznie w celu dokonania płatności za zarezerwowane usługi lub skorzystania z oferty pawilonu.

Pracownicy obsługują klientów wyposażeni w maseczki lub przyłbice oraz jednorazowe rękawiczki. Po każdym kliencie dezynfekują ladę recepcyjną.  Klienci podczas pobytu w budynku są zobowiązani do zakrywania twarzy, twarz można odkryć wyłącznie podczas gry na korcie, pobytu w saunie.
Klienci są zobowiązani do dezynfekcji rąk dostępnymi środkami dezynfekującymi przed podejściem do recepcji.
Toalety i szatnie są dostępne jedynie dla osób korzystających z usług pawilonu rekreacyjno-sportowego.  Ze względu na ograniczoną przestrzeń, z szatni jednocześnie może korzystać jedna osoba.
W czasie przerw technicznych pomiędzy kolejnymi użytkownikami, pracownicy dezynfekują pomieszczenia i urządzenia.

Korty tenisowe

Możliwość rezerwacji kortów w następujących godzinach:

korty syntetyczne korty ceglane
1 7:45-8:45 8:15-9:15
2 9:00-10:00 9:30-10:30
3 10:15-11:15 10:45-11:45
4 11:30-12:30 12:00-13:00
5 12:45-13:45 13:15-14:15
6 14:00-15:00 14:30-15:30
7 15:15-16:15 15:45-16:45
8 16:30-17:30 17:00-18:00
9 17:45-18:45 18:15-19:15
10 19:00-20:00* 19:30-20:30*
11 20:15-21:15*  

*Godziny dostępne od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych

Na jednym korcie może przebywać do 5 osób.

W przypadku dokonania rezerwacji wielu godzin rozliczenie za zarezerwowane godziny zostanie przygotowane i przekazane telefonicznie lub poprzez e-mail.

W przypadku dokonania rezerwacji więcej niż jednej godziny (np. 2 godziny zegarowe) przez tą samą grupę osób, grę można kontynuować bez przerwy technicznej.

Wstęp do budynku pawilonu rekreacyjno-sportowego mają wyłącznie osoby, z potwierdzoną rezerwacją lecz nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej godziny.

Podczas gry zaleca się grę bez zmian stron, zbieranie piłek przy pomocy tub lub rękawiczek ochronnych, przestrzeganie zasad zachowania dystansu minimum 2 metry podczas przerwy i 5 metrów podczas gry.

Sauna

W saunie może przebywać jednocześnie 2 osoby

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna (22 649 45 75).

Podczas korzystania z sauny użytkownicy zobowiązani są do używania własnych ręczników w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z wyposażeniem oraz do założenia klapek.

Wstęp do budynku pawilonu rekreacyjno-sportowego mają wyłącznie osoby, z potwierdzoną rezerwację lecz nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej godziny.

Wypożyczalnia sprzętu zimowego

Sprzęt zimowy jest wypożyczany codziennie w godzinach 8:00-19:00 w budynku pawilonu rekreacyjno-sportowego przy kortach tenisowych.

Klienci są zobowiązani do dezynfekcji rąk dostępnymi środkami dezynfekującymi przed podejściem do punktu  obsługi.

Wejście do budynku, w celu wypożyczenia sprzętu, jest możliwe po zaproszeniu przez obsługę.

Plac zabaw (aktualizacja 18.06.2020)

Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).

Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).

W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.

Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).

Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.

Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.

W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.

W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.

Skip to content