grafika informująca o zasadach korzystania z basenu kąpielowego

Zasady korzystania z sezonowego basenu kąpielowego podczas stanu epidemii (obowiązuje od 25 lipca 2020 roku)

Od 25 lipca na terenie basenu kąpielowego obowiązują zmienione zasady bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Zasady korzystania z basenu kąpielowego podczas obowiązywania stanu epidemii.

Z basenu kąpielowego mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

Limity osób

1. Na terenie basenu może przebywać w jednym czasie maksymalnie do 600 osób;
2. W szatni męskiej może przebywać w jednym czasie maksymalnie do 12 osób. Zachowujemy dystans społeczny;
3. W szatni damskiej może przebywać w jednym czasie maksymalnie do 12 osób. Zachowujemy dystans społeczny;
4. W szatni dla osób z niepełnosprawnościami/ pokoju rodzinnym może przebywać jedna osoba lub osoby wspólnie zamieszkujące;

Zasady organizacji kolejki do wejścia na teren basenu

1. Przed wejściem na teren basenu zostały wyznaczone dwie kolejki: dla osób oczekujących na zakup biletu i osób posiadających ważny bilet wstępu.
2. Osoby oczekujące na zakup biletu wstępu w kolejce wyznaczonej barierkami mają obowiązek przestrzegania zasad dystansu społecznego.
3. Podejście do kasy jest możliwe o ile przy okienku kasy nie przebywa żadna osoba.
4. Oczekiwanie odbywa się w wyznaczonym miejscu.
5. Pierwszeństwo przejścia przez strefę kasową mają osoby z ważnym biletem.
6. W obrębie wejścia tj. kasy i biletera obowiązuje zakrycie nosa i ust.
7. Bezpośrednio przed podejściem do kasy wszyscy są zobowiązani do zdezynfekowania rąk dostępnymi płynami.

Zasady wypożyczania leżaków i leżanek

1. Kasa przyjmuje opłaty oraz kaucję za wypożyczenie leżanek i leżaków.
2. Dostępne są wyłącznie wybrane leżanki, z zachowaniem dystansu społecznego.
3. Przed skorzystaniem z leżanki lub leżaka należy ją przykryć własnym ręcznikiem lub kocem.
4. W strefie leżanek można korzystać wyłącznie ze znajdujących się tam leżanek. Niedopuszczalne jest zajmowanie miejsca pomiędzy leżankami, w sposób uniemożliwiający zachowanie dystansu społecznego.

Zasady korzystania z szatni

1.W budynku obowiązuje zakrycie nosa i ust.
2. Niedostępne są suszarki do rąk i włosów.
3. Zaleca się korzystanie ze skrajnych pryszniców, kabin i umywalek.
4. W trakcie korzystania z szafki należy zachować dystans społeczny, a jeżeli jest to niemożliwe należy zaczekać na zwolnienie się miejsca. Zasada nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących.
5. Przed skorzystaniem z basenu należy obowiązkowo skorzystać z prysznica.
6. Czas korzystania z szatni należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
7. Na terenie basenu zostały udostępnione przebieralnie plenerowe.

Zasady korzystania z niecek basenu i placu wodnego

1. W czasie kąpieli w nieckach należy zachować dystans społeczny. Zasada nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących.
2. Ratownicy kontrolują aktualną liczbę osób kąpiących się. Należy bezwzględnie stosować się do wydawanych przez nich poleceń.

Zasady korzystania z placu zabaw „statku pirackiego”

1. Przed skorzystaniem z atrakcji należy zdezynfekować ręce dostępnym płynem.
2. W trakcie zabawy należy zachować dystans społeczny.
3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
4. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.

Zasady korzystania z terenu rekreacyjnego

1. Należy zachować dystans społeczny.
2. Należy regularnie dezynfekować ręce dostępnym płynem.

 

Skip to content