Park w Powsinie tło

Zima w Mieście 2023

W dniach 13-26 lutego zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do korzystania w Parku Kultury w Powsinie z nieodpłatnej formy organizacji czasu wolnego podczas ferii zimowych.

Kręgielnia dla grup zorganizowanych w ramach akcji Zima w Mieście 2023:

 

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 (jednostki 45-minutowe) – jedna feryjna placówka edukacyjna może skorzystać z kręgielni maksymalnie dwa razy w tygodniu po jednej jednostce,
  • maksymalna liczba osób na kręgielni- 32 osoby
  • obowiązuje rezerwacja mailowa na adres pawilon@parkpowsin.pl; Park potwierdza przyjęcie rezerwacji,
  • w trakcie wizyty wymagane jest przedstawienie oświadczenia o nieodpłatnej formie organizacji czasu wolnego podczas ferii zimowych 2023,
  • osoby biorące udział w zajęciach muszą posiadać obuwie wymienne typu adidas,
  • grupy zorganizowane biorące udział w zajęciach pozostają cały czas pod opieką opiekunów macierzystej placówki edukacyjnej.

 

Szczególne zasady organizacji pobytu na terenie Parku Kultury w Powsinie

Korzystanie z oferty Parku w ramach akcji Zima w Mieście 2023 jest bezpłatne.

Za opiekę nad uczestnikami grup zorganizowanych oraz przestrzeganie wytycznych związanych z wystąpieniem stanu epidemii odpowiedzialni są opiekunowie punktów opieki dziennej.

 

Organizacja zajęć nastąpi w oparciu o:

  1. Wytyczne MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży,
  2. Regulamin kręgielni Parku Kultury w Powsinie
  3. inne obowiązujące przepisy.
Skip to content